ΚΟΣΜΟΣ — 08 Φεβρουαρίου 2013
  • Views622

Τη συμφωνία του με την ArabSat, κύριο πάροχο δορυφορικών υπηρεσιών στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, για την πώληση του 99,05% της Hellas Sat ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΤΕ.

Πρόκειται για μία συμφωνία που θα αποφέρει στον ΟΤΕ συνολικά 208 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,05% της αξίας των δραστηριοτήτων της Hellas Sat, η οποία ανέρχεται στα 157 εκατ. ευρώ -που ισούται με 7 φορές τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Hellas Sat για το 2012- και των διαθεσίμων της Hellas Sat κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, που εκτιμώνται σε €53,4 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ο ΟΤΕ θα εισπράξει 7 εκατ. ευρώ ως μέρισμα.

Ο πρόεδρος και διευθύνων δύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε: “Πετύχαμε μια σημαντική συμφωνία, η οποία εξασφαλίζει τους καλύτερους δυνατούς και πλέον συμφέροντες όρους και επιπλέον αξία για όλους τους εταίρους. Το Ελληνικό και Κυπριακό Δημόσιο θα αποκτήσουν έναν αξιόπιστο επενδυτή που έχει τους πόρους για να προβεί στις απαραίτητες επενδύσεις. Έτσι διασφαλίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου στο διάστημα και ο χαρακτήρας τους ως διαστημικές χώρες (Space-faring nations). Η Hellas Sat πωλείται σε μια κορυφαία εταιρεία δορυφορικών επικοινωνιών με μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές και με πρόδηλο ενδιαφέρον να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο ΟΤΕ από-επενδύει από την Hellas Sat αποκομίζοντας ικανοποιητικό τίμημα, γεγονός που του επιτρέπει να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητές του”.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το β’ τρίμηνο του 2013, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, ενώ τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Σημειώνεται ότι η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), ένας από τους υφιστάμενους μετόχους μειοψηφίας της Hellas Sat, παραμένει στο νέο μετοχικό σχήμα της εταιρείας, διατηρώντας τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν σύμφωνα με το καταστατικό της Hellas Sat.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments