ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 07 Φεβρουαρίου 2013
  • Views168

Πέντε παρεμβάσεις για την υπέρβαση της λιτότητας προτείνουν οι αναλυτές της Alpha Bank στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας με βάση εμπειρικές μετρήσεις όσον αφορά στο ύψος των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών, η πρωτοφανής παγκοσμίως πτώση της εγχώριας ζήτησης και του ΑΕΠ στην Ελλάδα τα τελευταία τρία έτη και κατά το 2013 μόνο κατά το ήμισυ περίπου μπορεί να αποδοθεί στην πολιτική της δημοσιονομικής προσαρμογής.

Όπως αναφέρουν είναι εμφανές ότι η υπερβάλλουσα πτώση του ΑΕΠ κατά 27,1 δισ. ευρώ στην περίοδο 2010-2013 δεν οφείλεται στη δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά μάλλον στην κατάρρευση των προσδοκιών που συντελέσθηκε παράλληλα με την δημοσιονομική προσαρμογή κάτι που οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές δεν είναι σε θέση να λάβουν υπόψη.

«Η δημοσιονομική προσαρμογή συνοδεύθηκε αναιτίως από μία καταστροφική απώλεια εμπιστοσύνης, φυγή των καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα, και προς το εξωτερικό, και με την οικονομία να στερεύει παντελώς από ρευστότητα. Αυτό, και όχι αυτή η ίδια η δημοσιονομική προσαρμογή, είχε ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη πτώση του ΑΕΠ που είχε, με την σειρά της, εξαιρετικά αρνητική επίπτωση στη δημοσιονομική προσαρμογή και στο μέγεθος της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας που πράγματι επιτεύχθηκαν», τονίζεται στην ανάλυση .

Για να αποφευχθούν οι καταστροφικές πρακτικές του παρελθόντος η Alpha Bank θεωρεί πως πρέπει να υπάρξει:

α) Αποτελεσματικότερη χρήση του ΠΔΕ και η απορρόφηση των επιχορηγήσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ,

β) Ενεργοποίηση του αναπτυξιακού μοχλού των αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, καθώς και των παραχωρήσεων υποδομών στο ιδιωτικό τομέα προς ανάπτυξη,

γ) Επανεκκίνηση των μεγάλων έργων των οδικών αξόνων όσο το δυνατόν γρηγορότερα,

δ) Αποτροπή κατά το δυνατό της επιβάρυνσης της ανάπτυξης με υπέρμετρα υψηλές φορολογίες που καταπνίγουν σημαντικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, και, το κυριότερο,

ε) Τόνωση, αντί για την συνεχή υπονόμευση, των προσδοκιών των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των επενδυτών για την προοπτική εξόδου της Ελλάδος από την κρίση.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments