ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ — 16 Απριλίου 2013
  • Views145

Στα 1.749,3 MW διαμορφώθηκε το 2012 η συνολική ισχύς των αιολικών πάρκων που βρίσκονταν σε εμπορική ή δοκιμαστική λειτουργία στη χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία της ΗWEA Wind Statistics.

Η νέα αιολική ισχύς που εγκαταστάθηκε πέρυσι ήταν 116,6 MW. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν της τάξης του 7%, μειωμένος σε σχέση με το 23,5% το 2011, το οποίο αποτελεί και το έτος με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στον συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα.

Σε επίπεδο Περιφερειών η Στερεά Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των αιολικών εγκαταστάσεων αφού φιλοξενεί 548 MW (31,3%) και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 340,75 ΜW (19,5%) και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη όπου βρίσκονται 240,6 MW (13,8%).

Παρότι όμως τα αιολικά… «κατέβασαν ταχύτητα», το 2012 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ περίπου. Παράλληλα, συνολικά ο κλάδος των ΑΠΕ προσέλκυσε επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ. Οπως επισημαίνει η ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ενωση Αιολικής Ενέργειας), αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά της αιολικής ενέργειας είναι ζωντανή και έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Μάλιστα, εάν ληφθεί υπόψη και το πλήθος των έργων που είναι ώριμα για υλοποίηση, η αιολική ενέργεια μπορεί να εκτοξευθεί μέσα στην επόμενη διετία. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η πολιτική σταθερότητα και η σταθερότητα του επενδυτικού πλαισίου.

Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ, οι άξονες παρέμβασης που συνιστούν το Αναπτυξιακό Πακέτο 2013-2014 για τις ΑΠΕ, με 1 έμφαση στην αιολική ενέργεια, είναι οι ακόλουθοι:

1 Να αναπτυχθούν πολιτικές διευκόλυνσης της χρηματοδότησης. Αυτό περιλαμβάνει μια «βεντάλια» μέτρων από την επανενεργοποίηση των Οργανισμών Εξαγωγικών Πιστώσεων μέχρι την αύξηση της ασφάλειας εσόδων μέσω του εξορθολογισμού του συστήματος χρηματοδότησης του μηχανισμού στήριξης ώστε να εξαλειφθεί το έλλειμμα.

2 Να αναλάβει το ΥΠΕΚΑ να επιλύσει τα γνωστά προβλήματα της αδειοδοτικής διαδικασίας.

3 Να εφαρμοστούν με διαφάνεια και ισοτιμία οι αρχές και οι κανόνες για την πρόσβαση στο δίκτυο που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

4 Να προωθηθούν κατά προτεραιότητα τα συγκεκριμένα σημαντικά έργα δικτύων και να αλλάξει ριζικά ο τρόπος σχεδιασμού και ανάπτυξης των υποδομών και του συμβατικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής, ώστε να υποστηριχθεί η μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ.

5 Να προωθηθούν οι μικρές ανεμογεννήτριες, ώστε ο κάθε πολίτης να απολαύσει τα οφέλη της αιολικής ενέργειας.

6 Να ενεργοποιηθεί η διαδικασία για την απόδοση του 1% του τζίρου των αιολικών πάρκων στους οικιακούς καταναλωτές.

7 Να υπάρξει σχέδιο δράσης για την εγχώρια ανάπτυξη εξειδικευμένων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για τη λειτουργία, επισκευή και κατασκευή εξοπλισμών αιολικής ενέργειας.

Το εθνικό πλάνο
Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, η επίτευξη σημαντικής μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), καθώς και η προστασία του τελικού καταναλωτή αποτελούν τους βασικούς άξονες του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού.

Ταυτόχρονα, η μηδενική αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας και η πολύ περιορισμένη χρήση της τεχνολογίας συλλογής και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) αποτελούν με τη σειρά τους ουσιαστικές επιλογές στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού. Για το διάστημα έως το 2020 οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν ήδη υιοθετηθεί, με το 1ο Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη το Σχέδιο αυτό τις κατευθυντήριες γραμμές της Κομισιόν για την περίοδο 2020-2050 καθώς και την εξέλιξη μιας σειράς βασικών παραμέτρων (οικονομική δραστηριότητα ανά κλάδο, διεθνείς τιμές καυσίμων, τιμές CO2 κ.ά.) μελετήθηκαν τρία σενάρια, ώστε να προσδιορισθούν και να αξιολογηθούν εναλλακτικά μέτρα και πολιτικές για την εκπλήρωση των εθνικών και των ευρωπαϊκών στόχων.

  • Το Σενάριο «Υφιστάμενων πολιτικών» (ΥΦ) υποθέτει συντηρητική υλοποίηση των πολιτικών, προβλέποντας μέτριο επίπεδο περιορισμού των εκπομπών CO2 μέχρι το 2050 (40% σε σχέση με το 2005) και μέτρια διείσδυση ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Το Σενάριο «Μέτρων Μεγιστοποίησης ΑΠΕ» (ΜΕΑΠ) υποθέτει τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ (στο επίπεδο του 100% στην ηλεκτροπαραγωγή), με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 60%-70% και ταυτόχρονη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και τις μεταφορές.
  • Το Σενάριο «Περιβαλλοντικών Μέτρων Ελαχίστου Κόστους» έχει τις ίδιες παραδοχές με το προηγούμενο όσον αφορά τις εκπομπές CO2, αλλά υπολογίζει το ποσοστό των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή ώστε να εξασφαλιστεί το ελάχιστο επενδυτικό κόστος. Το παζλ της μελλοντικής εικόνας του ενεργειακού συστήματος όπως προκύπτει από τα δύο βασικά σενάρια ενεργειακής πολιτικής θα αποτελούν μεταξύ άλλων: Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60%-70% έως το 2050 σε σχέση με το 2005. Ποσοστό 85-100% ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, με την αξιοποίηση των εμπορικά ώριμων τεχνολογιών. Συνολική διείσδυση ΑΠΕ σε ποσοστό 60%-70% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2050. Αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων στο σύνολο των μεταφορών στο επίπεδο του 31% – 34% μέχρι το 2050. Κυρίαρχο το μερίδιο του ηλεκτρισμού στις επιβατικές μεταφορές μικρής απόστασης (45%) και σημαντική αύξηση του μεριδίου των μέσων σταθερής τροχιάς.
Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments