ΠΑΙΔΕΙΑ — 23 Μαΐου 2013
 • Views666

Από τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών και των νηπίων για το σχολικό έτος 2013-14 αρχίζουν την Δευτέρα 3 Ιουνίου και λήγουν την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013. (Π.Δ. 200  & 201/98 καθώς και Ν.2817/2000).

Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τα νήπια που συμπληρώνουν την ηλικία των 5 ετών (που γεννήθηκαν, δηλαδή, το έτος 2008), για τα οποία η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που παραμένουν κενές θέσεις  μπορούν να εγγραφούν προνήπια (που γεννήθηκαν το έτος 2009), για τα οποία η φοίτηση είναι προαιρετική (μπορούν να εγγραφούν και στους παιδικούς σταθμούς αρμοδιότητας εκτός των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού).

Στην Α΄ τάξη Δημοτικού εγγράφονται υποχρεωτικά οι μαθητές/τριες ηλικίας που συμπληρώνουν την ηλικία των έξι (6) ετών (έτος γέννησης 2007).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι τα εξής:

ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 • Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού
 • Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα   εμβόλια.
 • Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
 • Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
 • Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας του νηπίου κατά την κρίση της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ύδρευσης, σταθερού τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας κλπ).
 • Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

 

 

 

 • Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού
 • Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα   εμβόλια.
 • Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας κατά την κρίση της Προϊσταμένου/ης ή του Διευθυντή/ντριας του Δημοτικού Σχολείου. π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ύδρευσης, σταθερού τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας κλπ).
 • Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
 • Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
 • Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης Δημόσιου ή Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου (Παραλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείο).

Η εγγραφή νηπίου στην Α΄ Δημοτικού που δε φοίτησε σε νηπιαγωγείο, εγκρίνεται από το Διευθυντή Α΄/θμιας Εκπ/σης, ύστερα από σχετική αίτηση των γονέων/κηδεμόνων του, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι της μη φοίτησης, άλλως εγγράφεται και πάλι στο νηπιαγωγείο.

Σας γνωρίζουμε ακόμη ότι όσοι γονείς  μαθητών ή νηπίων – προνηπίων επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους για να παρακολουθήσει την πρωινή ζώνη του ολοήμερου δημοτικού σχολείου – νηπιαγωγείου  (07:00-8:00 π.μ.) θα πρέπει να το δηλώσουν με σχετική αίτησή τους κατά την περίοδο των εγγραφών (3-21 Ιουνίου). Αντίστοιχη αίτηση μπορούν να υποβάλουν και γονείς μαθητών μεγαλύτερων της Α΄ τάξης. Επισημαίνεται ωστόσο ότι για να λειτουργήσει η πρωινή ζώνη απαιτούνται 5 τουλάχιστον αιτήσεις ανά σχολ. μονάδα, ενώ  απαιτούνται τουλάχιστον 10 για τα Δημ. Σχολεία που θα λειτουργήσουν ως σχολικές μονάδες Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Σε περίπτωση που δεν θα συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων ανά σχολ. μονάδα θα διερευνηθεί από τη Διεύθυνση Εκπ/σης εάν υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσει πρωινή ζώνη σε συγκεκριμένα δημοτικά σχολεία ή νηπιαγωγεία ανά δήμο, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι γονείς ζητήσουν την εγγραφή ή μεταγραφή των παιδιών τους σε αυτά και αναλάβουν τη μεταφορά τους. (Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να απευθύνεται στα τηλέφωνα: 2510 291541 – 42).

Με βάση τον τόπο διαμονής, (Δ/νση κατοικίας, η οποία θα προσδιορίζεται από Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων-κηδεμόνων των νηπίων-μαθητών που πρόκειται να φοιτήσουν), που θα διαπιστωθεί από τους Προΐσταμένους/μένες, Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης μας.

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments