ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 04 Ιουνίου 2013
  • Views122

Διαχέοντας τον Θεολογικό περί Οικολογίας λόγο: O άνθρωπος δίχως τον κόσμο  και ο κόσμος δίχως τον άνθρωπο δεν έχουν λόγο υπάρξεως

 ( O Κόσμος και ο Ανθρωπος. Μετα-οικολογικές πτυχές στη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά)

Η παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί το κύριο όχημα του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού για τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Η καθιέρωση της 5ης Ιουνίου ως «Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος» μας δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε, έστω για μια μέρα, την άρρηκτη σύνδεση των ανθρώπινων κοινωνιών με το φυσικό περιβάλλον, και μέσα από τον σεβασμό αυτής της σχέσης να εξασφαλίσουμε την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, με τον παράλληλο κι αναγκαίο σεβασμό στη φύση και την ταυτόχρονη προσπάθεια των κοινωνιών για οικονομική ανάπτυξη. Αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί διαφορετικά, αν δεν δοθεί η αναγκαία έμφαση στην περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον, ή απλά θυμόμαστε για μια μέρα κάθε χρόνο το περιβάλλον που ξεχνάμε όλες τις υπόλοιπες;
Με παγκόσμιες μέρες δεν λύνονται τα προβλήματα του περιβάλλοντος, των ζώων, των προσφύγων και των λοιπών αναξιοπαθούντων της άδικης κοινωνίας μας. Επειδή όμως αυτές οι μέρες είναι στην πραγματικότητα παγκόσμια μνημόσυνα, μας θυμίζουν τελικά όσα δεν κάνουμε, ή όσα στραβά κάνουμε και καταλήγουμε στα αδιέξοδα που λιβανίζουμε.

Η προστασία του περιβάλλοντος έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητα ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Αυτό που αποτελεί πρόκληση είναι ο  συνδυασμός της προστασίας του περιβάλλοντος με τη συνεχή οικονομική ανάπτυξη, κατά έναν βιώσιμο μακροπρόθεσμα τρόπο.

Με δεδομένη την αλλαγή του κλίματος, η πρόκληση αυτή γίνεται ακόμη εντονότερη. Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ύπαρξη υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων τονώνει την καινοτομία και τις επιχειρηματικές δυνατότητες και ότι η οικονομική, η βιομηχανική, η κοινωνική και η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένες.

Μέσα σε 200 χρόνια ο άνθρωπος κατάστρεψε την εύθραυστη ισορροπία με την οποία η Γη ζούσε επί 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Η υπερθέρμανση του πλανήτη, η εξάντληση των φυσικών πόρων, ο αφανισμός των ειδών δείχνουν ότι ο άνθρωπος θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή του.

Στο τέλος του αιώνα, η άμετρη κατανάλωση θα έχει εξαντλήσει το μεγαλύτερο μέρος των φυσικών πόρων της Γης. Δεν υπάρχει καιρός για θρήνους. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τον αλόγιστο τρόπο που εκμεταλλευόμαστε τα δώρα της Γης και να αλλάξουμε τρόπο ζωής.

Η Παγκόσμια Ημέρα αποτελεί την προσωπική πρόσκληση – πρόκληση για τον καθένα μας για να συμβάλλει στην προστασία του πλανήτη και να μας παροτρύνει να αναλογιστούμε την καθημερινή μας επίδραση στη Γη , να δραστηριοποιηθούμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά μας απέναντι στο περιβάλλον μας και στο φυσικό κόσμο. Να γνωρίσουμε εν τέλει το περιβάλλον του τόπου μας και να το αγαπήσουμε. Η μέρα του περιβάλλοντος μας καλεί να σκεφτούμε τοπικά και να δράσουμε παγκόσμια.

Οι επιστημονικές αβεβαιότητες γύρω από το θέμα, οι διαφορετικές προσεγγίσεις για τις αρχές της ισότητας, οι διαφορετικές εκτιμήσεις κόστους/οφέλους από την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου ακόμη και οι διαφορετικοί στόχοι που το κάθε κράτος θέτει, δυσχεραίνουν τη λήψη μιας κοινής απόφασης.

Σε ολόκληρο τον πλανήτη δανειστήκαμε τόσο χρήματα, όσο και περιβαλλοντικούς πόρους από τις επόμενες γενιές. Η δυνατότητα της φύσης να παρέχει πόρους και υπηρεσίες θεωρήθηκε ανεξάντλητη. Η αντίληψη αυτή μας έχει ήδη οδηγήσει στην οικονομική κρίση και μας απειλεί με μία μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική κρίση. Εστιάσαμε την προσοχή μας στην αύξηση της παραγωγής και αγνοήσαμε τα “κρυφά” κόστη των επιλογών μας, το κόστος της απορρύπανσης, το κόστος της απώλειας της παραγωγικότητας των εδαφών μας.

Στη χώρα μας, λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε καθημερινά το δίλημμα περιβάλλον ή ανάπτυξη τίθεται σήμερα πιο εκβιαστικά από ποτέ. Επικρατεί συχνά η άποψη ότι στη δεινή οικονομική μας κατάσταση οποιαδήποτε επένδυση στην προστασία του περιβάλλοντος είναι ακριβή.

Η κρίση συν τοις άλλοις ευνοεί τις απλουστεύσεις. Στη Χαλκιδική για παράδειγμα, διαπιστώνεται ότι το αντίτιμο των θέσεων εργασίας που θα δώσει η επένδυση στις εξορυκτικές δραστηριότητες είναι πολύ βαρύ γιατί θα χαθούν πολύ περισσότερες. Όμως στην Ελλάδα, δεδομένων των ειδικών χαρακτηριστικών της, η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να γίνει πολύ επωφελής επιχείρηση.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος, την περσινή χρονιά, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι τα προβλήματα που προέκυψαν εξαιτίας της «κρίσης του δημόσιου χρέους» και της υιοθέτησης πληθώρας «έκτακτων» μέτρων στο πλαίσιο εξασφάλισης δανειακών πόρων είχαν σοβαρές επιπτώσεις σε σημαντικές πλευρές της καθημερινότητας των πολιτών της χώρας, που αφορούν την ποιότητα του φυσικού, δομημένου και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Αντίθετα, ακριβές υπήρξαν οι αναπτυξιακές επιλογές που μας οδήγησαν στην κρίση, η καταστροφή των ιστορικών κέντρων των ελληνικών πόλεων, η αστικοποίηση πολλών νησιών και ακτών, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Εκεί στηρίχτηκε η βιομηχανική μας ανάπτυξη και εκεί οφείλεται η κακή ποιότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και η χαμηλή ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και της βιομηχανίας μας.

Εάν λόγω της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας είναι δύσκολο να διεκδικήσουμε μερίδιο στην αγορά που παράγει εξοπλισμό πράσινων τεχνολογιών, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τοπικούς πόρους, όπως είναι η γεωθερμία, ένας ανανεώσιμος πόρος, και να στραφούμε στον αειφορικό τουρισμό. Μπορούμε να ενθαρρύνουμε την ενεργειακή εξοικονόμηση στο υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό, τη βιολογική γεωργία και τα ποιοτικά τοπικά προϊόντα.

Η βιωσιμότητα του πλανήτη αποτελεί τη μεγαλύτερη ηθική, πολιτική και κοινωνικοοικονομική δοκιμασία της εποχής.

Τα ιερά κείμενα είναι κατάμεστα από εκφράσεις και εικόνες που αναφέρονται στην ωραιότητα, την αρμονία και την σκοπιμότητα της φυσικής δημιουργίας. Όμως, ο φυσικός μας κόσμος θα ήταν ατελής και δεν θα είχε νόημα χωρίς την παρουσία του ανθρώπου σ’ αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι και ο άνθρωπος οφείλει να βλέπει το φυσικό περιβάλλον όχι σαν τυχαίο αποτέλεσμα απρόσωπων φυσικών δυνάμεων αλλά ως δημιουργία του Θεού γιατί μόνο τότε μπορεί να το σέβεται και να μην το καταστρέφει.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη να ξαναδούμε από την αρχή τα ζητήματα του περιβάλλοντος. Να διαχειριστούμε την κρίση ως ευκαιρία και να συζητήσουμε ποια ανάπτυξη και ποιο μέλλον θέλουμε να σχεδιάσουμε για τις πόλεις και τους πολίτες.
Πολιτεία, Αυτοδιοίκηση, Επιστημονική κοινότητα και Κοινωνία έχουμε υποχρέωση να θέσουμε το περιβάλλον και την προστασία του ως βασική συνιστώσα της πολιτικής.

                                                                                    Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ-ΑΜ

                                                                                        Λάζαρος Βασιλειάδης

                                                                                        Δρ. Πολιτικός μηχανικός

                                                                                       Επίκ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments