ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 05 Ιουνίου 2012
  • Views119

Η  5η Ιουνίου καθιερώθηκε το 1972 ως «Παγκόσμιας Ημέρας για το Περιβάλλον», στη Στοκχόλμη, όπου με πρωτοβουλία του ΟΗΕ συνήλθε η Α’ Διάσκεψη για το Περιβάλλον για να αντιμετωπίσει πληθώρα περιβαλλοντικών συμπτωμάτων, τα οποία σήμερα είναι γνωστά ως οικολογική κρίση.

Το 2012 που έχει ονομαστεί και «έτος της πράσινης ανάπτυξης» και «διεθνές έτος αειφόρου ενέργειας για όλους», αποτελεί ταυτόχρονα χρονιά ορόσημο καθώς γιορτάζεται η 40ή επέτειος από την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και κυρίως γιατί οι ηγέτες του κόσμου θα συναντηθούν για άλλη μια φορά σε λίγες μέρες στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο +20), μια εικοσαετία μετά την ιστορική Σύνοδο Κορυφής της Γης το 1992, για την προώθηση των τριών πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης (κοινωνία, οικονομία, περιβάλλον).

Μήπως όμως πρόκειται για μια ακόμη διάσκεψη για το περιβάλλον; Ξεθωριασμένες υποσχέσεις καλούνται να επανεξεταστούν 20 χρόνια μετά όπου γνωστοί, άγνωστοι, κυρίαρχοι του κόσμου (τότε), κλήθηκαν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις για τις τύχες του περιβάλλοντος και του πλανήτη μας γενικότερα. Μια αναδρομή στο παρελθόν των διασκέψεων και κυρίως στα αποτελέσματά τους, συνιστά χρήσιμο οδηγό και αιτιολογεί τον προβληματισμό και την απαισιοδοξία.

Στο οικονομικό επίπεδο, η κυρίαρχη άποψη στηρίζεται ακόμη στην παγκόσμια εξάπλωση της «ανάπτυξης» μέσω του βιομηχανικού-αστικού-υπερκαταναλωτικού μοντέλου με τελικό στόχο την δημιουργία καταναλωτικών προτύπων παρόμοιων με αυτών του αναπτυγμένου βορρά. Η πρακτική αυτή ανάπτυξης ήδη έχει αποτύχει πλήρως σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει οδηγήσει όχι μόνο σε οικολογική καταστροφή αλλά και σε τεράστια συγκέντρωση οικονομικής δύναμης στις λεγόμενες χώρες του Βορρά οι οποίες, με το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού, ελέγχουν το 85% του παγκόσμιου εισοδήματος, το 86% της παγκόσμιας ενέργειας, καταναλώνοντας το 80%  αυτής.

Δυστυχώς, οι διαπιστώσεις της περιόδου 20 ετών μετά την πολυδιαφημισμένη διάσκεψη του Ρίο και 15 χρόνια μετά  την υπογραφή του πρωτοκόλλου του Κιότο, καταδεικνύουν ότι ο κόσμος βρίσκεται πολύ μακριά από την επίτευξη του κεντρικού του στόχου, της εφαρμογής δηλαδή μιας οικονομικής πολιτικής βασισμένης στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Ο περιβαλλοντικός -και όχι μόνον- απολογισμός είναι μάλλον θλιβερός. Η ρύπανση και η μόλυνση θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή 1,5 δις ανθρώπων, ένα δις ζει χωρίς την παροχή πόσιμου νερού, λιγότερο από το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού καταναλώνει το 75-80% των πρώτων υλών και πετάει το 75% υπό μορφή απορριμμάτων, ο βιολογικός πλούτος της Γης μειώνεται ταχύτατα και μη αναστρέψιμα, το παγκόσμιο κλίμα έχει υποστεί σημαντικότατες αλλαγές, για να περιοριστούμε απλά σε μια απαρίθμηση των σημαντικότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι η σύγκλιση των περισσότερων διασκέψεων για το περιβάλλον αποτελούσε απλά το άλλοθι των ισχυρών όσον αφορά στην εκδήλωση (πραγματικού) ενδιαφέροντος σε σχέση με το μέλλον του πλανήτη μας. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε ένα μεγάλο αριθμό δυσεπίλυτων περιβαλλοντικών – οικονομικών – κοινωνικών-πολιτιστικών προβλημάτων.

Αν δεν υπάρξει αποφασιστική πολιτική παρέμβαση για να ανασχεθεί η τάση της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, έως το 2030 δεν θα αρκούν ούτε δύο πλανήτες σαν τη Γη για να διατηρηθούν οι ανθρώπινες οικονομικές και άλλες δραστηριότητες με τους σημερινούς ρυθμούς τους. Παρά το “πρωτόκολλο του Κιότο” 20 χρόνια πριν, για τον περιορισμό σε παγκόσμια κλίμακα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία θα βρίσκεται σε τροχιά “καταστροφικής ανόδου” μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα.

Έχει γίνει όμως φανερό ότι η οικονομική ανάπτυξη στην οποία στηρίζεται η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπινων κοινωνιών, δεν μπορεί να ξεπεράσει ορισμένα όρια. Η διαπίστωση αυτή, η οποία για ορισμένους τομείς ήλθε πολύ αργά, σχετίζεται με τα μοντέλα ανάπτυξης τα οποία δεν έλαβαν υπόψη τους μια θεμελιώδη ιδιότητα του πλανήτη μας: αυτή της φέρουσας ικανότητάς του.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ κρίνεται αναγκαία μία ριζοσπαστική αναθεώρηση των σχέσεων του ανθρώπου με τα υπόλοιπα στοιχεία του περιβάλλοντος. Είναι αναγκαίο να προσβλέπουμε σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που δεν θα στηρίζεται στην καταστροφή του περιβάλλοντος και την αλόγιστη κατανάλωση των φυσικών πόρων αλλά σε μια οικολογικά συνετή διαχείριση του χώρου, της ενέργειας, των φυσικών υλών, το σχεδιασμό και επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας, σε ένα μοντέλο που θα συνδέει κοινωνικο-οικονομικούς με οικολογικούς στόχους. Η πορεία μιας τέτοιας ανάπτυξης ασφαλώς δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση. Τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα κάθε χώρας θα πρέπει να παραχωρήσουν τη θέση τους στους μακροπρόθεσμους στόχους μιας οικουμενικής αναπτυξιακής πολιτικής.

Η αντίδραση της φύσης στις βίαιες επεμβάσεις του ανθρώπου είναι «λογική», αναμενόμενη και προφανής. Το ίδιο αντίστοιχη και ανάλογη θα πρέπει να είναι η αντίδραση των πολλών απέναντι στη στάση των ολίγων. Για να επιτευχθεί η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ φύσης και ανθρώπου πρέπει να μετασχηματιστεί η συμπεριφορά ολόκληρων κοινωνιών απέναντι στη βιόσφαιρα.  Η μόνη διαφαινόμενη αισιόδοξη προοπτική για την επίλυση της περιβαλλοντικής κρίσης και τη διάσωση του πλανήτη μας είναι η διαμόρφωση πολιτών με οικολογική παιδεία και συνείδηση, με συνείδηση κοινωνική, οικονομική, πολιτική και τελικά συνείδηση της βαθύτερης σχέσης που συνδέει τον άνθρωπο με τη φύση.  Μόνο τότε θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι τις αιτίες των περιβαλλοντικών προβλημάτων πρέπει να τις αναζητήσουμε στις σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση και του ανθρώπου με τον άνθρωπο και ότι η λύσεις των περιβαλλοντικών προβλημάτων μπορούν να προκύψουν μέσα από συλλογικές δράσεις.

Στη χώρα μας, στη χώρα των απανωτών μνημονίων, οι περιορισμοί και οι δεσμεύσεις που τίθενται θέτουν σε άμεσο κίνδυνο και το περιβάλλον. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, για το Δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα απαιτούνται 270 εκατ. ευρώ ανά έτος για μισθούς, υποδομές, έργα διατήρησης και διαχείρισης, παρακολούθηση, φύλαξη και ενημέρωση ενώ είναι απίθανο να διατεθεί ένα τέτοιο κονδύλι, αυτή τη στιγμή για τον συγκεκριμένο σκοπό. Η περιβαλλοντική νομοθεσία εξειδικεύεται και «απλουστεύεται» προκειμένου να υπηρετήσει τις εισπρακτικές ανάγκες της χώρας ή να προωθήσει επενδύσεις τύπου Fast Track ή ΕΟΖ, δίνοντας υπερεξουσίες στην εκτελεστική εξουσία. Το Π.Δ. για Εθνικό Πάρκο ΑΜ-Θ καθυστερεί προκλητικά, ενώ το Π.Δ. ανακήρυξης της Λίμνης Καστοριάς σε Περιοχή Προστασίας της Φύσης, καθώς και για την ίδρυση Φορέα Διαχείρισης υπεγράφη μόλις τώρα από τον υπηρεσιακό Υπουργό Περιβάλλοντος.

Τρανή περίπτωση αποτελεί και ο ν. 4014/2011 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, ρύθμιση που σύμφωνα με έγκριτους νομικούς παραβιάζει το Σύνταγμα της χώρας (υπήρξε έντονος προβληματισμός και στους κόλπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου) και περιορίζει τις δυνατότητες πολεοδομικής οργάνωσης και βελτίωσης ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις και στους οικισμούς της χώρας, αλλοιώνοντας  όρους δόμησης και χρήσεις γης.  Ένας νόμος, ο οποίος αντίκειται όχι μόνο στη βασική αρχή της ανάπτυξης του οικιστικού περιβάλλοντος μέσω επιστημονικού σχεδιασμού, αλλά και στις αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας των πολιτών έναντι του νόμου, επιβραβεύοντας τους παρανομούντες και συντηρώντας την ιδεολογία του «δικαιώματος στην παρανομία» (κατάρρευση του αξιακού μας συστήματος) δίνοντας ταυτόχρονα ώθηση για μια νέα έξαρση παράνομων κατασκευών.

Μέσα σ’ αυτό το γενικότερο πλαίσιο έκφρασης συμπτωμάτων, διαπιστώσεων και απόδοσης αποτελεσμάτων σε αίτια, σήμερα που εντείνονται οι αλλεπάλληλες κρίσεις, χρηματοπιστωτική, κοινωνική, εργασιακή, ενεργειακή, ενώ παράλληλα εξελίσσεται και η περιβαλλοντική κρίση, οφείλουμε, περισσότερο από ποτέ,  να υιοθετήσουμε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης για τη χώρα μας. Ένα πρότυπο που υπηρετεί τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες, αλλά λαμβάνει υπόψη του και τα στοιχεία της Φύσης, όπως και το μέλλον των επερχόμενων γενεών. Σ’ έναν προικισμένο από τη φύση τόπο σαν την Ελλάδα, η μετάβαση σε ένα μοντέλο που θα βασίζεται στην ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος (φυσικού, ανθρωπογενούς και πολιτιστικού), η ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον και το αντιμετωπίζει ως αναπτυξιακό απόθεμα, αλλά συγχρόνως υπολογίζει και το μέλλον του ανθρώπου, είναι η μόνη εφικτή και βιώσιμη λύση για τον τόπο.

Καβάλα, 5 Ιουνίου 2012

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ-ΑΜ

Λάζαρος Βασιλειάδης

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments