ΔΡΑΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 08 Ιανουαρίου 2013
  • Views169

Την ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά  μέσω του υπαίθριου εμπορίου δίνει ο Δήμος της Δράμας σε 20 άνεργους συμπολίτες μας παρέχοντας τους, τις απαιτούμενες άδειες για την πώληση των προϊόντων που θα επιλέξουν από τις προβλεπόμενες κατηγορίες.  Καλούνται λοιπόν  οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο υπαίθριο εμπόριο (πλανόδιο & στάσιμο) να υποβάλλουν αιτήσεις με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δράμας με προθεσμία υποβολής μέχρι 31 Ιανουαρίου 2013.

Δικαίωμα απόκτησης της άδειας υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιο & στάσιμο)  έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 α. δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανω­μένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους».

 β. το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών – συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος.

 γ.  είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Δράμας.

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας, που βρίσκεται επί των οδών Βερμίου  & 1ης Ιουλίου – Τ.Κ. 66100 Δράμα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδας .Τηλ.  2521350689 & 2521350687

Ο αριθμός και οι θέσεις των αδειών ανά  κατηγορία επαγγελμάτων για το υπαίθριο εμπόριο (πλανόδιο & στάσιμο)  παρατίθεται αναλυτικά στους  πίνακες που ακολουθούν:

[table id=7 /]

ΣΤΑΣΙΜΟ

[table id=8 /]

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments