ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΡΟΔΟΠΗ — 12 Απριλίου 2013
  • Views486

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Ορεστιάδας.

• ΠΕ Γεωπόνος με εμπειρία (2 θέσεις)
• ΠΕ Γεωπόνος
• ΤΕ Νοσηλευτικής
• ΔΕ Οδηγός Λεωφορείου-Φορτηγού
• Αυτοκινήτου
• ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Πλάτης- Κομάρων του Δήμου Ορεστιάδας
• ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Ριζίων – Φυλακίου του Δήμου Ορεστιάδας
• ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Βύσσας – Στέρνας του Δήμου Ορεστιάδας
• ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Ορεστιάδας -Οινόης και Χειμωνίου του Δήμου Ορεστιάδας
• ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον το-μέα Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας
• ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Κυανής του Δήμου Διδυμοτείχου
• ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Τυχερού-Φυλακτού του Δήμου Σουφλίου
• ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Δορίσκου – Πέπλου – Φερρών του Δήμου Αλεξανδρουπόλεως
• ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Καλλίστης του Δήμου Κομοτηνής
• ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Αρίσβης του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών.
• ΥΕ Γεωργοεργάτες για τον τομέα Καβύλης του Δήμου Ορεστιάδας
• ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Τα τυπικά προσόντα των ανωτέρω ειδικοτήτων καθώς και ολόκληρη η ανακοίνωση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΒΖ. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. – Εργοστάσιο Ορεστιάδας 3ο χιλ. Ε.Ο Ορεστιάδας-Αλεξανδρούπολης Τ.Κ 682 00, απευθύνοντάς την στο Τμήμα προσωπικού υπόψη κ. ΔΟΒΡΗ ΖΗΣΗ (τηλέφωνο επικοινωνίας: 25520-41828).

Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments