ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 04 Ιανουαρίου 2012
  • Views182

Το ποσό των 16.200 € θα λάβουν οι σχολικοί τροχονόμοι του δήμου Καβάλας, μετά και την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την απόδοση του ανωτέρου ποσού στο πρόγραμμα των σχολικών τροχονόμων. Το ποσό αυτό αναμένεται να καλύψει τις αμοιβές των σχολικών τροχονόμων για το τελευταίο 4μηνο του 2011

Στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την κατανομή ποσού από τους ΚΑΠ, για το πρόγραμμα των σχολικών τροχονόμων.

Πρόκειται για ποσό 16.200 ευρώ που θα καλύψει τις αμοιβές των σχολικών τροχονόμων του δήμου Καβάλας για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση που έλαβε η Διεύθυνση Οικονομικών της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα “Κατανομή ποσού 1.547.112,00 ευρώ από τους ΚΑΠ σε Δήμους της Χώρας, προς υλοποίηση του Προγράμματος που αφορά στον εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο, κατά το έτος 2011“, και η οποία αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, αναφέρει (μεταξύ άλλων) τα εξής:

Κατανέμουμε από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών”, ποσό 1.547.112,00 ευρώ στους Δήμους που αναφέρονται στον αναλυτικό πίνακα, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος για τον εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο κατά το διάστημα από Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2011.

Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους, με Χρηματική Εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τα αποδιδόμενα ποσά είναι έσοδα του Κ.Α. 0615 του Προϋπολογισμού τους,
οικονομικού έτους 2011 και της κατηγορίας “Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες”.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments