ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 04 Αυγούστου 2013
  • Views192

Στην υποβολή Ε9 θα προχωρήσουν υποχρεωτικά φέτος φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 είχαν εμπράγματα δικαιώματα σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

Αυτό γίνεται προκειμένου να εμπλουτιστεί με νέα δεδομένα η ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και να διευρυνθεί η φορολογική βάση επί της οποίας θα επιβληθεί το 2014 ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων.

Τα φυσικά πρόσωπα που κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 είχαν εμπράγματα δικαιώματα σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού υποχρεούνται να ελέγξουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό Ε9 προκειμένου να τη συμπληρώσουν, τροποποιήσουν και να την οριστικοποιήσουν. Θα συμπληρώσουν δε και τον αριθμό παροχής ρεύματος της ΔΕΗ σε όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που διαθέτουν ανεξάρτητα εάν μεταβάλουν τα στοιχεία των λοιπών ακινήτων.

Τα στοιχεία του E9 για τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που θα συλλέγουν θα εμπλουτίσουν τη βάση δεδομένων που καταρτίζει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την επιβολή του ενιαίου φόρου ακινήτων το 2014. Με τα δεδομένα που διαθέτει μέχρι σήμερα η ΓΓΠΣ τοποθετεί τη συνολική εκτός σχεδίου γη στα 66,5 εκατομμύρια στρέμματα. Ωστόσο, η ΓΓΠΣ εκτιμά πως τα εκτός σχεδίου αγροτεμάχια αντιστοιχούν σε 80 εκατομμύρια στρέμματα και το υπουργείο Οικονομικών ευελπιστεί η νέα καταγραφή να αποκαλύψει μέρος από τα περίπου 15 εκατομμύρια αδήλωτα στρέμματα.

Σύμφωνα με τις επίσημες κυβερνητικές προθέσεις όσο περισσότερα είναι τα στρέμματα που θα δηλωθούν στην εφορία τόσο μικρότερη θα είναι η κατά μέσο όρο επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες τους.

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments