ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 27 Σεπτεμβρίου 2012
  • Views131

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=HpdBPz-moIA[/tube]

Ένα χρηματικό ποσό που κυμαίνεται από 12,5 ως και 16,2 δισεκατομμύρια € τον μήνα φαίνεται ότι απαιτείται προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά η αγορά και να ανταπεξέλθει στις συμβατικές της υποχρεώσεις, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, που δημοσιοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας. Και όλα αυτά την ώρα που, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ΑΕΠ του 2012 δεν θα ξεπερνά τα 196 δις τον χρόνο – δηλαδή τα 16,3 δις τον μήνα. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν, για μια ακόμα φορά, την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ιδιωτικός τομέας – και το χειρότερο είναι ότι το τέλος του τούνελ μοιάζει να βρίσκεται πολύ μακριά…

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την μελέτη του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, έχουμε τα εξής:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2012

 

Πίνακας:  Σύνολο υποχρεώσεων επιτηδευματιών μέχρι το τέλος του έτους

Νομικές μορφές επιχειρήσεων  που υποχρεούνται να ανταπεξέλθουν στις παρακάτω υποχρεώσεις (ατομικές, προσωπικές: Ο.Ε.-Ε.Ε., κεφαλαιουχικές : Α.Ε. – Ε.Π.Ε.)

Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.) ΟΛΕΣ (10,7 δις)
Φόρος Εισοδήματος Νομικών  Προσώπων (Φ.Ε.Ν.Π.) ΟΛΕΣ  εκτός από τις ατομικές επιχειρήσεις (2,16 δις)
Φόρος Ακίνητης περιουσίας  (Φ.Α.Π.)   Νομικών Προσώπων  (προσωπικές – κεφαλαιουχικές) 2011 ΟΛΕΣ (3,6 δις)
Ειδικό τέλος ακινήτων 2012  (είσπραξη από ΔΕΗ) ΟΛΕΣ (1,05 δις)
Ε.Τ.ΑΚ. 2009   και   Φ.Α.Π.  2010 – 2011 Μόνο από ατομικές (2,45 δις)
Φ.Π.Α. ΟΛΕΣ (16,6 δις)
Εισφορά αλληλεγγύης υπέρ ανέργων Ο.Α.Ε.Δ. ΟΛΕΣ (0,1 δις)
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης ΟΛΕΣ (1,3 δις)
Τέλος επιτηδεύματος  χρήσης 2011 ΟΛΕΣ (0,1 δις)
Ασφαλιστικές εισφορές προς Ο.Α.Ε.Ε. ΟΛΕΣ (4,3 δις)
Ασφαλιστικές εισφορές σε Ι.Κ.Α. Μόνο όσες απασχολούν μισθωτούς (20 δις)
Εργοδοτικές εισφορές σε  Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. Μόνο όσες απασχολούν μισθωτούς (0,4 δις)
Δημοτικά τέλη/Δημοτικοί φόροι/Τ.Α.Π./Ε.Ρ.Τ. –  Δ.Ε.Η. ΟΛΕΣ (10,2-11,5 δις)
Ειδικό τέλος τραπεζικών συναλλαγών ΟΛΕΣ (0,65 δις)
Τέλη κυκλοφορίας Μόνο όσοι διαθέτουν μεταφορικό μέσο (1,3 δις)
Τέλος χαρτοσήμου επαγγελματικής στέγης

Μόνο όσες διαθέτουν ιδιόκτητη επαγγελματική Στέγη (0,35 δις)

Ενοίκιο για επαγγελματική στέγη

Μόνο όσες δεν διαθέτουν ιδιόκτητη επαγγελματική στέγη

Συμπληρωματικός φόρος από ενοικίαση ακινήτων

Μόνο όσες λαμβάνουν μισθώματα από ενοικίαση ακινήτων

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2012:    52,2-53,3 ΔΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΟ

 Πίνακας : Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων από τα εγχώρια ΝΧΙ (133.380 εκατ. Ευρώ)

Τέλος περιόδου

(Σωρευτική Μεταβολή

Περιόδου)

Υποχρεώσεις προς

τις τράπεζες

Υποχρεώσεις προς

Το Δημόσιο

           2012

135,4 δις

42 δις

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, από τα παραπάνω δάνεια τα ληξιπρόθεσμα ήταν περίπου 20%, δηλαδή 27-28 δις.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  (ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΣΕ ΟΑΕΕ

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές προς ασφαλιστικά Ταμεία

Χρέη

Μάρτιος 2012

Ποσοστό οφειλετών

στο σύνολο του Ταμείου

ΟΑΕΕ

4,3 δις

46%

Υπουργείο Εργασίας, Δημοσιεύματα τύπου

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

4,3 δις.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2012                 20 δις

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ (ΙΚΑ 6,2δις, ΟΑΕΕ 4,3 δις )        10,5 δις

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  (ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΣΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Εκτίμηση για το κόστος μισθοδοσίας ιδιωτικού τομέα

Κόστος Μισθοδοσίας

2011

Ετήσιο Κόστος Μισθοδοσίας Ιδιωτικού Τομέα 2011

45 δις ευρώ

Μηνίαιο Κόστος Ιδιωτικού Τομέα

3,7 δις ευρώ

Πηγή ΕΣΕΕ

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments