ΔΡΑΜΑ — 15 Ιουνίου 2012
  • Views241

Δημοτικό συμβούλιο συγκαλείται, στον δήμο Δράμας, την Πέμπτη 21 Ιουνίου, στις 16:00 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1) Έγκριση της 132/2012 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΔ, σχετικά με τον καθορισμό τιμολογίου για τους κοινόχρηστους χώρους των εργατικών κατοικιών Αγ. Σάββα (Εισηγητής Καλαϊτσίδης Γεώργιος)
2) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 (Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος)
3) Αποδοχή χρηματοδότησης για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης σε υπαλλήλους του πρώην Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΕΟΠ), ποσού 65.696,00 € (Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος)
4) Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Δράμας (Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.)
5) Έγκριση συμπληρωματικών όρων παραχώρησης για χρήση 26 ετών, ενός αγρού Τρίτης ( Γ’ ) κατηγορίας , με αριθμό τεμαχίου εξακόσια δέκα ( 610 ), συνολικής έκτασης δέκα χιλιάδων οκτακοσίων τετραγωνικών μέτρων ( 10.800 τ.μ.) , που βρίσκεται εντός του αγροκτήματος Προαστίου Δράμας του Δήμου Δράμας, από την Οικολογική Κίνηση Δράμας στο Δήμο Δράμας – Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Δράμας για την υπογραφή Συμβολαίου
6) Ανάκληση σύμβασης δωρεάς ακινήτου (Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος)
7) Έγκριση της 17/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την υπογραφή τροποποιημένης σύμβασης με την εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», για την ανακύκλωση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.), σχετική η 104/2012 ΑΔΣ (Εισηγητής Μλεκάνης Μιχαήλ)
8) Έγκριση της με αριθμό 10/2012 απόφασης της δημοτικής επιτροπής παιδείας σχετικά με τα απολογιστικά στοιχεία των σχολικών επιτροπών του Δήμου Δράμας (Εισηγητής Μλεκάνης Μιχαήλ)
9) Έγκριση της 14/2012 ΑΔΣ του Ν.Π. Δ. Δράμας, σχετικά με την ψήφιση απολογιστικών στοιχείων αυτού, οικ. έτους 2011 (Εισηγήτρια Σιδερά Χρύσα)
10) Τροποποίηση της 165/2011 ΑΔΣ που αφορά στον ορισμό ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. (Εισηγήτρια Σιδερά Χρύσα)
11) Συμμετοχή του Δ. Δράμας στο Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής (Εισηγητής Γρηγορίου Κυριάκος)
12) Συμμετοχή του Δ. Δράμας στην υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για όλους (Εισηγητής Μυστακίδης Ιωάννης)
13) Αντικατάσταση μέλους ΤοΣΠΠΑ (Εισηγητής Γρηγορίου Κυριάκος)
14) Έγκριση της 44/2012 απόφασης του ΔΣ του Πολιτιστικού Oργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 (Εισηγητής Παγκράτιος Ιορδανίδης)
15) Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών (Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος)
16) Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού (Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος)
17) Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος)
18) Εκμίσθωση του δημοτικού τουριστικού περιπτέρου στον «Κορύλοβο» Δράμας με απ΄ ευθείας συμφωνία (Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος)
19) Χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος λιανικού εμπορίου λόγω επέκτασης (Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος)
20) Κατάργηση κεντρικής θέρμανσης σε δύο διαμερίσματα και τέσσερα καταστήματα, ιδιοκτησίας Δήμου Δράμας, επί των οδών Ιπποκράτους 1 και 19ης Μαΐου (Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος)
21) Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου « κινητή καντίνα» (Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος)
22) Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών στη λαϊκή αγορά του Δήμου Δράμας (Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος)
23) Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από πρόστιμο Κ.Ο.Κ. οικ. έτους 2008 (Εισηγητής Νικολαΐδης Φώτιος)
24) Γνωμοδότηση για έρευνα δημοσίου λατομείου μαρμάρων (Εισηγητής Νικήτας Αλέξανδρος)
25) Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης (Αγρόκτημα Καλλιφύτου) για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων (Εισηγητής Παπαδόπουλος Γρηγόριος )
26) Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης (Αγρόκτημα Καλλιφύτου) για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων (Εισηγητής Παπαδόπουλος Γρηγόριος)
27) Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Δημοτική Οδοποιΐα Δράμας 2011» (Εισηγητής Καλαϊτζίδης Γεώργιος )
28) Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων (9) (Εισηγητής Καλαϊτζίδης Γεώργιος )
29) Ανασυγκρότηση επιτροπής για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου για την ίδρυση νέου Νεκροταφείου (Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος)
30) Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου (Εισηγητής Νικήτας Αλέξανδρος)
31) Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Δράμας στην Αλεξανδρούπολη για συμμετοχή του στο ετήσιο Συνέδριο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγή της Υγείας (Εισηγητής Γρηγορίου Κυριάκος)
32) Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Γρηγορίου Κυριάκου στην Αλεξανδρούπολη για συμμετοχή του στο ετήσιο Συνέδριο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγή της Υγείας (Εισηγητής Γρηγορίου Κυριάκος)
33) Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου Δράμας (Εισηγητής Νικολαΐδης Φώτιος)
34) Επιχορήγηση του Συλλόγου Παραπληγικών Ν. Δράμας (Εισηγητής Μλεκάνης Μιχαήλ)
35) Έκτακτη οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (6) (Εισηγητής Γρηγορίου Κυριάκος)

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments