ΚΑΒΑΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 26 Απριλίου 2013
  • Views422

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ : (πρωΐ) Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ εἰς τόν ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παληοῦ.

Η Ακολουθία του Νυμφίου. (ἀπόγευμα, ὥρα 7.30) Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστα-τήσῃ εἰς τόν ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Καβάλας.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ : (πρωΐ, ὥρα 7) Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

Η Ακολουθία του Νυμφίου. (ἀπόγευμα, ὥρα 7.30) Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστα-τήσῃ εἰς τόν ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Προφήτου Ἠλιού Καβάλας.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ : (πρωΐ, ὥρα 7) Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

Η Ακολουθία του Νυμφίου. (ἀπόγευμα, ὥρα 7.30) Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστα-τήσῃ εἰς τόν ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Καβάλας.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ : (πρωΐ, ὥρα 7) Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

Το Ι. Ευχέλαιον & η Ακολουθία του Νιπτήρος. (ἀπόγευμα, ὥρα 6) Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά τελέσῃ τό Εὐχέλαιον εἰς τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἐκκλ. Γηροκομείου Χρυσουπόλεως.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ : (πρωΐ, ὥρα 7) Ἑσπερινός καί Θ.Λειτουργία τοῦ Μεγ.Βασιλείου.

Εἰς τούς ἱερούς Ναούς Ἀποστόλου Παύλου, Τιμίου Προδρόμου καί Ἁγ. Νικολάου Καβάλας θά τελεσθοῦν δύο Θ. Λειτουργίαι, μέ ὥραν ἐνάρξεως τῆς πρώτης τήν 5ην πρωϊνήν.

Η Ακολουθία των Παθών. (ἀπόγευμα, ὥρα 7) Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατήσῃ εἰς τόν ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : (πρωΐ, ὥρα 9) Η Ακολουθία της Αποκαθηλώσεως. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατήσῃ εἰς τόν Ἱ.Ἐνοριακόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Καβάλας.

Ο Επιτάφιος Θρήνος (ἀπόγευμα) Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά προστῇ τῆς Περιφορᾶς τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Καβάλας (ὥρα 5) καί ἀκολούθως θά χοροστατήσῃ εἰς τόν ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Καβάλας (ὥρα 7)

Η Περιφορά του Επιταφίου

Ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ (ἔξοδος περί τήν 9ηνμ.μ.) διά τῶν ὁδῶν Ἐλευθ.Βενιζέλου, Κόμβου Φαλήρου, Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, Μητροπ. Χρυσοστόμου, Ἐλευθ. Βενιζέλου.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ : (πρωΐ, ὥρα 7) Ἑσπερινός καί Θ. Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ : (βράδυ Σαββάτου, ὥρα 11) Η Παννυχίς καί μετά τήν Ἀνάστασιν ἡ Θεία Λειτουργία.

Η Τελετή της Αναστάσεως εἰς τήν Πλατείαν Ἐλευθερίας τῆς Καβάλας, κατά τό Μεσο-νύκτιον, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου καί ἀκολούθως Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Καβάλας.

Ο Μέγας Εσπερινός του Πάσχα. Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς θά ψαλῇ (ὥρα 10) εἰς ἁπάσας τάς Ἐνορίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά προστῇ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης (ὥρα 11) εἰς τόν ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ : Ἁγ. Γεωργίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ εἰς τόν πανηγυρίζοντα ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Χρυσουπόλεως.

ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ : Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ εἰς τόν ἱερόν Ναόν Ἁγίας Εἰρήνης Καβάλας.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ : Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ὁ Σεβ. Μητρο-πολίτης θά ἱερουργήσῃ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Παραδείσου.

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ : Ἁγίου Χριστοφόρου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ναόν Ἁγίου Χριστοφόρου Κρηνίδων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ : Ζωοδόχου Πηγῆς. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Χαλκεροῦ.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments