ΕΠΙΚΑΙΡΑ — 24 Αυγούστου 2012
  • Views208

Μετά από πρόσφατα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου περί  μειώσεως του λειτουργικού κόστους της φορολογικής διοίκησης και  εξοικονόμησης πόρων και παράλληλα του σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών για διακοπή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ, μεταξύ των οποίων και της Δ.Ο.Υ Ελευθερούπολης, εκφράζουμε δια του παρόντος την εν γένει αντίθεσή μας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο καθώς η λειτουργία της στην Ελευθερούπολη, έδρα του Δήμου Παγγαίου αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση ομαλής λειτουργίας και εξυπηρέτησης των κατοίκων του Δήμου.

       Συγκεκριμένα, ο Δήμος Παγγαίου,  που προέκυψε από τη συνένωση των πέντε πρώην Καποδιστριακών Δήμων Ελευθερών, Ελευθερούπολης, Ορφανού, Παγγαίου και Πιερέων,  περιλαμβάνεται μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων σε έκταση Δήμων της χώρας, καταλαμβάνοντας περίπου επτακόσιες χιλιάδες (700.000) στρέμματα. Στην περιοχή μας δραστηριοποιούνται δύο χιλιάδες επτακόσιες τριάντα δύο (2.732) επιχειρήσεις, πολλές εκ των οποίων  στην ήδη αναπτυγμένη και συνεχώς αναπτυσσόμενη παραλιακή ζώνη μήκους εξήντα πέντε (65) χιλιομέτρων. Η Δ.Ο.Υ. Ελευθερούπολης εξυπηρετεί τριάντα τέσσερεις χιλιάδες επτακόσιους (34.700) κατοίκους του Δήμου, σύμφωνα και με την πρόσφατη απογραφή του 2011.

  Η σχεδιαζόμενη κατάργηση της Δ.Ο.Υ. θα σημάνει την ταλαιπωρία και την οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων και των επαγγελματιών του Δήμου καθώς και την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία τους, δεδομένου ότι θα αναγκάζονται καθημερινά να διανύουν απόσταση περί τα εξήντα οκτώ (68) χιλιόμετρα. Η παραλία Οφρυνίου, στην οποία δραστηριοποιούνται σήμερα πεντακόσιες είκοσι δύο (522) επιχειρήσεις, απέχει την προαναφερόμενη  χιλιομετρική απόσταση από την Καβάλα  και για το λόγο αυτό, έχουν ήδη κλιμακωθεί αντιδράσεις από τον Σύλλογο Λογιστών της περιοχής, από το Οικονομικό Επιμελητήριο Καβάλας καθώς και από τους Εμπορικούς Συλλόγους του Δήμου.

    Παράλληλα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά συναλλαγών, οι οποίες δεν γνωρίζουμε πως τεχνικά μπορούν να καταργήσουν την ανάγκη της φυσικής παρουσίας του Πολίτη και επομένως την ανάγκη μετακίνησής του σε μεγάλες αποστάσεις σε ένα οδικό δίκτυο που έχει πολλά επικίνδυνα σημεία.

  Οι εν λόγω συναλλαγές αφορούν:

– Ρύθμιση οφειλών (αίτηση, παραλαβή απόφασης) που απαιτεί τουλάχιστον διπλή επίσκεψη στην Δ.Ο.Υ.

–   Λήψη φορολογικής ενημερότητας σε περίπτωση ύπαρξης χρεών

–   Γονικές παροχές και δωρεές

– Υποβολή δήλωσης υπεραξίας για μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων και μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α.

–   Δηλώσεις κληρονομιάς

–  Μεταβίβαση Ακινήτων καθώς ο Δήμος μας κατέχει την πλειοψηφία στις μεταβιβάσεις αστικών και γεωργικών ακινήτων στον Ν. Καβάλας. Το τμήμα Κεφαλαίου εξυπηρετεί μεταβιβάσεις ακινήτων μιας πολύ διευρυμένης περιοχής (η απόσταση με την Ελευθερούπολη είναι μικρότερη από ότι με την  Καβάλα) και επεξεργάζεται περίπου τέσσερεις χιλιάδες (4.000) δηλώσεις το χρόνο.

–  Μεταβίβαση πάσης φύσεως οχημάτων (Τμήμα αυτοκινήτων)

– Πληρωμή παραβόλων για διάφορες αιτίες αλλά και για την πολεοδομία η οποία πλέον θα λειτουργεί στην Ελευθερούπολη.

– Επιστροφή Φ.Π.Α. στον αυξημένο αγροτικό πληθυσμό και φόρου εισοδήματος σε πολλούς δημότες μας

–   Πληρωμή δόσεων για ρυθμισμένες οφειλές

– Υποβολή τροποποιητικών και συμπληρωματικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και λοιπών φορολογιών

– Κατάθεση υπευθύνων δηλώσεων για μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης

– Ύπαρξη φυσικού αρχείου για ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και για την χορήγηση κάθε είδους βεβαιώσεων ή αντιγράφων-  Παροχή διευκρινήσεων για φορολογικά θέματα έμμεσων και άμεσων φόρων

–  Δήλωση εκχώρησης απαιτήσεων από τρίτους προς το Δημόσιο

–  Αιτήσεις για συμψηφισμό υποχρεώσεων προς το Δημόσιο με απαιτήσεις,

    Ενώ παράλληλα σχετίζονται με:

–  Τη μη ύπαρξη της δυνατότητας πολύ μεγάλης μερίδας του πληθυσμού για πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς  και

– Τη μη ύπαρξη τραπεζικών υποκαταστημάτων σε πάρα πολλές Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταβεί ούτως ή άλλως ο φορολογούμενος στην Ελευθερούπολη, ως το πιο κοντινό σημείο, για την πληρωμή των φόρων του.

  Ελπίζουμε, ότι στο πλαίσιο της τρέχουσας ασκούμενης πολιτικής, που οπωσδήποτε έχει καλές προθέσεις, δε θα ληφθούν αποφάσεις ακραίες, όπως είναι η κατάργηση μιας ζωντανής και χρήσιμης Δ.Ο.Υ., με αμφίβολα αν όχι αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

   Τέλος σας γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ιδιόκτητο κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο για τις ανάγκες της Δ.Ο.Υ. Ελευθερούπολης με συγκριτικά αμελητέες δαπάνες συντήρησης σε σχέση με άλλες Δ.Ο.Υ.

      Για τους λόγους αυτούς απαιτούμε την συνέχιση της λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Ελευθερούπολης ως έχει στα όρια του Δήμου μας.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments