ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 29 Νοεμβρίου 2012
  • Views139

Κατά την έκτακτη συνεδρίασή μας,  της 28ης  Νοεμβρίου 2012, στην Κομοτηνή, με θέμα  τις εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μετά το Ν. 4093/12 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και προκειμένου να διαμορφώσουμε τις θέσεις της Αυτοδιοίκησης  στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ενόψει του έκτακτου συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων  Ελλάδας, μετά από αναλυτική ενημέρωση και  εκτενή διάλογο μεταξύ των συνέδρων καταλήξαμε  και:

Ζητάμε:

– Άμεση  ανάκληση όσων μέτρων του Μεσοπρόθεσμου, που μειώνουν και στην ουσία καταργούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ιδίως, να ανακληθούν τα μέτρα που υποβαθμίζουν την καταστατική θέση των αιρετών χωρίς κανένα δημοσιονομικό όφελος, αντίθετα προκαλούν τεράστια προβλήματα στους Δήμους.

– Αναστολή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Δήμους από 1.1.2013.

Ειδικότερα διεκδικούμε:

– Πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος για το σύνολο των αναγκών των Δήμων Επιστροφή των πόρων που παρακρατήθηκαν.

– Χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών. Αφορολόγητο πετρέλαιο στα σχολεία και Παιδικούς Σταθμός. Λύση του προβλήματος μεταφοράς των μαθητών.

– Παραμονή του « Βοήθεια στο Σπίτι» ως δημοτικής υπηρεσίας.

– Αποδέσμευση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ιδίως στον Κοινωνικό Τομέα και μείωση της παράλογης γραφειοκρατίας.

– Σύνταξη νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα κατοχυρώνει  την αυτοτέλεια των Δήμων σε πολιτικό, διοικητικό και οικονομικό επίπεδο. Ο νέος νόμος να σχεδιαστεί και να συνταχθεί από την ίδια την Τοπική Αυτοδιοίκησης.

– Δικαιότερη και αντικειμενικότερη κατανομή των πόρων μεταξύ των Δήμων και ιδιαίτερα μεταξύ των νησιωτικών Δήμων.

Αποφασίζουμε

– Να προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη εναντίον των αντισυνταγματικών διατάξων  του Ν. 4093/2012, ιδίως εκείνων  που θεσπίζουν την εξωπραγματική επιτροπεία, καθώς  και όσων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου έχουν εκδοθεί  σχετικά.

– Να απευθυνθούμε προς τα διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα για την κατάλυση της Ευρωπαϊκής Χάρτας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

– Να εισηγηθούμε στην ΚΕΔΕ την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας σε συνεργασία με τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments