ΑΓΡΟΤΙΚΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ — 30 Μαρτίου 2013
  • Views256

Τρεις τροπολογίες για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου των απαλλοτριώσεων, την βελτίωση του νόμου για τις επενδύσεις και την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατέθεσαν την Παρασκευή στη Βουλή οι υπουργοί Υποδομών και Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης, Δικαιοσύνης, Αντώνης Ρουπακιώτης και Περιβάλλοντος, κ. Σταύρος Καλαφάτης στο νομοσχέδιο για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις.

Οι ρυθμίσεις -μεταξύ άλλων- προτείνουν:
– Να επιχειρείται πρώτα εξωδικαστικά η απαλλοτρίωση στα δημόσια έργα,
– να εκδικάζονται από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συγχρηματοδοτούμενα έργα άνω των 15 εκατ. ευρώ,
– να χαρακτηρίζονται έργα εθνικής σημασίας με υπουργική απόφαση για fast track περιβαλλοντικούς όρους (!)
– να εντάσσονται σε «ταχείες» διαδικασίες («Ολυμπιακές» και fast track οι επενδύσεις της Εκκλησίας, οι κεραίες της κινητής, τα συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομής και τα μεγάλα ειδικά και οικιστικά έργα,
– να εκδικάζονται ταχύτερα οι υποθέσεις απαλλοτριώσεων για την αποτίμηση των οποίων θα επιστρατεύονται ορκωτοί εκτιμητές.
Επίσης, στις ρυθμίσεις περιέχεται «φωτογραφική» ρύθμιση για το Grand Resort Lagonisi, κατ’ εφαρμογήν σχετικών διαιτητικών αποφάσεων που δικαίωσαν τον επενδυτή. Πρόκειται για υπόθεση που έχει καταγγελθεί από τον δήμο Σαρωνικού.
Ακόμη, οι τροπολογίες προβλέπουν ότι :
– Θα χορηγείται άδεια παραμονής με αγορά ακινήτου,
– επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ θα έχουν μόνο φοροαπαλλαγές και όχι επιδότηση και,
– επενδύσεις σε νησιά που υπάγονται στην ηπειρωτική χώρα (Αργοσαρωνικός, Σποράδες κτλ) θα έχουν επίσης επιδότηση 50%.
Επίσης, σε σχέση με τα αεροδρόμια θεσπίζεται ότι:
– Η ΥΠΑ θα γίνει ρυθμιστική αρχή,
– Οι υπηρεσίες της θα ελέγχουν τους τους ιδιώτες επενδυτές που θα αναλάβουν τα αεροδρόμια,
– δημόσια εταιρία θα εκμεταλλεύεται τους αερολιμένες που θα παραμείνουν στο κράτος.
ΕΣΠΑ: Εξωδικαστικά οι απαλλοτριώσεις
Ανάμεσα στις ρυθμίσεις προβλέπεται ότι πριν από την κήρυξη απαλλοτρίωσης θα γίνεται υποχρεωτικά δημόσια πρόσκληση του δημοσίου προς τον ιδιοκτήτη προκειμένου να συναινέσει στην εξαγορά του ακινήτου του από το Δημόσιο.
«Πρόκειται για διαδικασία που ακολουθείται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και εξασφαλίζει τόσο για το Δημόσιο όσο και για τους ιδιοκτήτες, αφενός ταχύτητα στην εκτέλεση της απαλλοτρίωσης και στην καταβολή της αποζημίωσης και αφετέρου αποφυγή της αβεβαιότητας που συνεπάγεται η δικαστική κρίση της αξίας του ακινήτου. Με τη ρύθμιση επιτυγχάνεται επίσης αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Σε περίπτωση που δεν τελεσφορήσει η εξαγορά, θα εφαρμόζεται η διαδικασία απαλλοτρίωσης» σημειώνεται.
Ορκωτοί στις απαλλοτριώσεις – Τα δικαστήρια θα πρέπει να δικαιολογούν τυχόν αποκλίσεις
Επίσης, προβλέπεται ότι:
– Ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας και η εκτίμηση της αξίας των ακινήτων θα γίνονται και πριν την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, ώστε
«να αποφεύγεται το φαινόμενο απαλλοτρίωσης εκτάσεων που ανήκουν στο Δημόσιο, που έχει σαν αποτέλεσμα συχνά να παρακατατίθενται αναίτια οι σχετικές αποζημιώσεις» και «ο φορέας του έργου να μπορεί εκ των προτέρων να προϋπολογίζει το κόστος των απαλλοτριώσεων»,
– στις περιπτώσεις των συγχρηματοδοτούμενων έργων ότι «ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση ζητάει εκτίμηση από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή»,
– στις υποθέσεις για καθορισμό αποζημίωσης επί απαλλοτρίωσης εισάγονται καθ’ υπέρβαση στα πινάκια των δικαστηρίων, ώστε να δικάζονται συντομότερα,
– η θέσπιση υποχρέωσης «εκτίμησης της αξίας από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο εκτιμητή στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, ώστε να αποφεύγονται οι υπέρογκες αποζημιώσεις». «Τα δικαστήρια θα υποχρεούνται να αιτιολογήσουν ειδικά τυχόν απόκλιση από την αντικειμενική αξία και από την ανεξάρτητη εκτίμηση» σημειώνεται.
 
Συγχρηματοδοτούμενα έργα με fast track
Επίσης, προτείνεται:
– Οι υποθέσεις που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΣΠΑ, παραχωρήσεις κτλ) άνω των 15 εκατ. ευρώ να εκδικάζονται από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά το παράδειγμα των Ολυμπιακών έργων και των επενδύσεων που υπάγονται στο καθεστώς του fast-track.
– Η αύξηση από 5 σε 10 εκατ. ευρώ του ορίου προϋπολογισμού των έργων που θα ελέγχονται προσυμβατικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο ούτως ώστε το «πλαφόν» να είναι «το ίδιο τόσο για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, προμήθειες και υπηρεσίες, όσο και για τις προγραμματικές συμβάσεις», κάτι που, σύμφωνα με το υπουργείο, θα επιταχύνει τις αναθέσεις.
Έργα εθνικής σημασίας με απόφαση υπουργού
Οι ρυθμίσεις δίνουν τη δυνατότητα να χαρακτηρίζονται ως έργα εθνικής σημασίας «εκείνα που κρίνεται ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα (όπως τα έργα προτεραιότητας του ΕΣΠΑ, έργα χωρίς τα οποία απειλούνται πρόστιμα από την ΕΕ για μη συμμόρφωση κλπ), προκειμένου να επιταχύνεται η έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ)» με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού.
Λαγονήσι: Μεγαλύτερος συντελεστής δόμησης
Με τροπολογία παρέχεται η δυνατότητα για αύξηση συντελεστή δόμησης κατά 0,15 στο τουριστικό θέρετρο του Λαγονησίου, που ανεβάζει τον συντελεστή σε 0,45 από 0,30 που είναι κατά την κείμενη νομοθεσία.
Το δημόσιο υποχρεώνεται να λάβει αυτή την πρωτοβουλία, κατόπιν δικαίωσης του επενδυτή στο Λαγονήσι από τα διαιτητικά δικαστήρια. Πρόκειται, όμως, για κίνηση που έχει καταγγελθεί από τον δήμο Σαρωνικού.
«Το άρθρο συντάχθηκε σύμφωνα με σχετικές διαιτητικές αποφάσεις και προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Η τροπολογία εισάγεται προκειμένου να μη θιγούν οι χρήσεις γης και οι λοιποί περιορισμοί δόμησης στην παραλία, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης του συμφωνηθέντος μεταξύ του επενδυτή και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ επενδυτικού σχεδίου με την αύξηση κατά 0.15 του συντελεστή δόμησης» αναφέρεται.
Μεγάλα έργα με Ολυμπιακό μοντέλο
Για έργα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας, και έργα που άπτονται ειδικού ελέγχου ως προς τους όρους δόμησης θα προβλέπεται ειδική διαδικασία αδειοδότησης από την Κεντρική υπηρεσία από την διεύθυνση οικοδομικών και κτιριακών κανονισμών, όπως γινόταν με τα  Ολυμπιακά έργα. Το ίδιο θα ισχύσει και για περιπτώσεις κτιρίων επιφάνειας άνω των 3.000 τ.μ.
Στο Fast track και η Εκκλησία
Τροπολογία επιτρέπει στην Εκκλησία της Ελλάδας, την Εκκλησία της Κρήτης, σε μητροπόλεις, ενορίες, μοναστήρια, την αποστολική διακονία και άλλους φορείς και οργανισμούς που συνδέονται με την εκκλησία να κάνουν χρήση του θεσμικού πλαισίου για το Fast Track. «Η διάταξη δεν αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων, το οποίο ουδόλως θίγεται» και, όπως αναφέρεται «περιορίζεται στα ακίνητα που ανήκουν στην Εκκλησία και στα αναφερόμενα νομικά πρόσωπα».
Αδεια παραμονής με αγορές άνω 250.000 ευρώ
«Μειώνεται σε 250.000 ευρώ η αξία του ακινήτου με την αγορά του οποίου θα δίδεται η δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, ενώ παρέχεται αντίστοιχη δυνατότητα και για τη σύναψη μακροχρόνιων χρονομεριστικών μισθώσεων» σημειώνεται στο κείμενο της τροπολογίας.
Τα λεφτά του αναπτυξιακού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Επίσης, θα προβλέπεται ότι για μεγάλα επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των 50 εκατ. ευρώ ο αναπτυξιακός νόμος θα «μπορεί να παρέχεται μόνο φορολογική απαλλαγή, προκείμενου να κατευθυνθούν τα κονδύλια του αναπτυξιακού νόμου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».
Συνδυαστικά οι ενισχύσεις για επενδύσεις κάτω των 50 εκατ. ευρώ
Για τις επενδύσεις κάτω των 50 εκατ. ευρώ «μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων που προβλέπονται» τα οποία θα καθορίζονται με υπουργική απόφαση.
Επίσης, «κατόπιν δικαστικών αποφάσεων και προκειμένου να μη θίγεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη Διοίκηση» τροπολογία ρυθμίζει «οριστικά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την αναδρομική εφαρμογή αποφάσεων που εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 241 παρ.1 περ. β΄ του ν. 4072/2012».
Το εν λόγω άρθρο αναφέρει ότι «με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ενιαίο ενισχυόμενο κόστος επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια κατά την υπαγωγή και κατά την ολοκλήρωσή τους, με κριτήρια την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους».
Επίσης, εισάγεται τροπολογία που παρέχει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε επενδυτικούς νόμους κι έχουν τακτοποιήσει τυχόν αυθαίρετες κτηριακές υποδομές τους, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν άδεια λειτουργίας.
Με 50% επιδότηση οι επενδύσεις σε νησιά που υπάγονται στην ηπειρωτική χώρα
Επίσης, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας θα παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά μέγεθος επιχείρησης, σημειώνεται.
Επίσης, «ορίζεται ότι η ρύθμιση για αύξηση του ύψους της εγγυητικής επιστολής που επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την έκδοση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής καταλαμβάνει και τις εν ισχύι συμβάσεις, για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά».
Fast track και για τις κεραίες
Κεραίες, πομποί, αναμεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, που λειτουργούσαν χωρίς άδεια από τις δασικές αρχές ή από τον γενικό γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης για επέμβαση σε δάσος ή δασική έκταση αρκεί πλέον να υπαχθούν σε πρότυπη περιβαλλοντική δέσμευση ή να λάβουν απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Ρυθμιστική αρχή η ΥΠΑ
Εν όψει της αποκρατικοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αποχωρεί από την λειτουργία των αερολιμένων και περιορίζεται σε κανονιστικά και εποπτικά καθήκοντα «που θα καλύπτουν την Ασφάλεια Πτήσεων (Safety) και την Ασφάλεια Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες (Security)», σημειώνεται.
Έτσι, δημιουργείται η Κανονιστική Διεύθυνση Αεροδρομίων, η οποία «θα είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη και δημοσίευση πρωτογενούς νομοθεσίας για τα αεροδρόμια, συγκεκριμένους κανονισμούς λειτουργίας, κατευθυντήριο υλικό κλπ». Επίσης, συγκροτείται Εποπτική Αρχή Αεροδρομίων η οποία «θα είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση και την εποπτεία ασφαλούς λειτουργίας των αεροδρομίων».
Στις αρμοδιότητες τους θα ανήκει και ο έλεγχος για την εφαρμογή της Κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την επίγεια εξυπηρέτηση (ground handling) και την διάθεση χρονοθυρίδων (slots). Επίσης, καταργούνται και συγχωνεύονται οργανικές μονάδες της ΥΠΑ.
Η ΥΠΑ θα ελέγχει τους ιδιώτες επενδυτές
Επίσης, τους ιδιώτες που θα αναλάβουν τα αεροδρόμια, θα εποπτεύει η Εποπτική Αρχή Τελών Αερολιμένων, η οποία θα αναλάβει τον «έλεγχο συνεπούς εκπλήρωσης από τους παραχωρησιούχους των συμβατικών τους υποχρεώσεων και την ορθή επιβολή των επιβαρύνσεων που θα καθορισθούν στη σύμβαση», όπως σημειώνεται.
Επίσης, γίνονται ρυθμίσεις για την ομαλή εξέλιξη της ιδιωτικοποίησης των αεροδρομίων «προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να εξισορροπηθούν τα δικαιώματα τρίτων μερών και τα συμφέροντα του δημοσίου και του επενδυτή κατά τη διαδικασία για την αξιοποίηση των αεροδρομίων και στη συνέχεια με τη σύμβαση παραχώρησης λειτουργίας», όπως αναφέρεται στην τροπολογία.
Σε δημόσια εταιρία τα αεροδρόμια που θα μείνουν στο κράτος
Παράλληλα, δίδεται το «πράσινο φως» για την ίδρυση δημόσια εταιρίας (ονόματι «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Περιφερειακών Αεροδρομίων – ΑΕΔιΠΑ») που θα αναλάβει τους αερολιμένες που δεν θα αποκρατικοποιηθούν.
Όπως σημειώνεται, η χρηματοδότησή της θα γίνεται από «τα επιβαλλόμενα τέλη στα αεροδρόμια ευθύνης της, τις εμπορικές εκμεταλλεύσεις των αεροδρομίων ευθύνης της και από έσοδο που τα αποκρατικοποιημένα αεροδρόμια ή οι αναχωρούντες από αυτά επιβάτες θα καταβάλλουν προς το σκοπό αυτό στην ΥΠΑ, η οποία και θα τα διαθέτει προς την ΑΕΔιΠΑ, δημιουργώντας και τηρώντας ειδικό, ξεχωριστό λογαριασμό».
Επίσης, προβλέπεται ότι με κοινή υπουργική απόφαση θα ρυθμιστεί η «καταβολή εκ μέρους των αποκρατικοποιημένων αεροδρομίων ή των αναχωρούντων από αυτά επιβατών ποσού το οποίο θα αποδίδεται ως έσοδο στην ΥΠΑ, προκειμένου αυτή, τηρώντας ξεχωριστούς προς τούτο λογαριασμό να χρηματοδοτεί από αυτό τη λειτουργία των γραμμών με καθεστώς παροχής δημόσιας υπηρεσίας (άγονες γραμμές) και την ΑΕΔιΠΑ».
Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments