ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 03 Ιουλίου 2013
  • Views141

Σύμφωνα με το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 40 ιδιοκτήτες offshore εταιρειών στην περιοχή Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής καλούνται να καταβάλουν 27,8 εκατ. ευρώ για ειδικό φόρο ακινήτων μεγάλης αντικειμενικής αξίας. Μάλιστα, μέχρι την καταβολή των φόρων έχουν δεσμευθεί υπέρ του Δημοσίου ακίνητα offshore εταιρειών.

Ακόμη, ανακοινώθηκε πως ιδιοκτήτης offshore εταιρείας κατέβαλε στο ΣΔΟΕ Πελοποννήσου 438.000 ευρώ για ειδικό φόρο ακινήτων που φοροδιέφυγε κατά τα έτη 2007-2012.

Σημειώνεται πως από τις 6.575 εξωχώριες εταιρείες που διαθέτουν ή διέθεταν σε κάποια φάση ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα το υπουργείο Οικονομικών έχει ελέγξει 315 υποθέσεις και ήδη έχει βεβαιώσει φόρους 40 εκατ. ευρώ.

Εξάλλου, με πρωτοβουλία του υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Μαυραγάνη ενσωματώθηκαν στον ΚΦΕ διατάξεις που εισάγουν το κριτήριο της πραγματικής διοίκησης για την offshore, περιορίζοντας έτσι τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Στο άρθρο 4 του Κώδικα που αναφέρεται στη φορολογική κατοικία αποσαφηνίζεται πως ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον συστάθηκε ή ιδρύθηκε σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα, ή ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους.

Ειδικά για τον «τόπο άσκησης πραγματικής διοίκησης», αυτός θεωρείται ότι είναι στην Ελλάδα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης, τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων, την κατοικία της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων, τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων, τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης, αλλά και την κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης.

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments