ΕΒΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 31 Ιανουαρίου 2013
  • Views227

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής σας ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει  γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα πρόσληψης διοικητικών υπαλλήλων στους ακόλουθους τομείς:

ΤΟΜΕΑΣ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, 11 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΟΜΕΑΣ 2: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, 18 ΘΕΣΕΙΣ

Ο διαγωνισμός αυτός αποσκοπεί στην κατάρτιση εφεδρικών πινάκων πρόσληψης για την κάλυψη κενών θέσεων στα ευρωπαϊκά όργανα, και συγκεκριμένα στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Δικαστήριο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής θα πρέπει να πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι γενικοί και ειδικοί όροι:

 Γενικοί όροι

Οι υποψήφιοι πρέπει:

α) να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

β) να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων·

γ) να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία περί στρατολογίας·

δ) να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων.

Επαγγελματική πείρα

Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 3 ετών σε τομέα σχετικό με την φύση των καθηκόντων.

Η εν λόγω επαγγελματική πείρα πρέπει απαραιτήτως να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του πτυχίου/διπλώματος που επιτρέπει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments