ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 08 Μαΐου 2013
  • Views134

web001 web002Το ερωτηματολόγιο το οποίο θα κληθούν να συμπληρώσουν 206.000 δημόσιοι υπάλληλοι παρουσιάζει σήμερα  η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ». Με βάση τα στοιχεία από τις απαντήσεις τους θα καθορισθούν οι θέσεις ανά υπηρεσία και θα αρχίσει η αξιολόγησή τους.

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο θα σταλεί ηλεκτρονικά σε όλους τους εργαζόμενους των υπουργείων, στους ένστολους και στους εκπαιδευτικούς, αποτελεί το πρώτο βήμα για την ενεργοποίηση του σχεδίου διαθεσιμότητας και κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων.

Από τις απαντήσεις τους θα αντληθούν στοιχεία ώστε στη συνέχεια να γίνει ακριβής περιγραφή των θέσεων εργασίας που απαιτούνται για τη λειτουργία κάθε οργανικής μονάδας. Η διαδικασία αυτή της σύνταξης των περιγραμμάτων θέσεων θα συνδυαστεί με την καθιέρωση των νέων οργανογραμμάτων στους φορείς του δημοσίου, βάσει των οποίων προβλέπεται δραστική μείωση θέσεων και μονάδων – κατά μέσο όρο 50%.

Στην πράξη δηλαδή θα σχεδιαστούν περιγράμματα μόνον για τον αριθμό των θέσεων που θα προβλέπονται. Σύμφωνα εξάλλου με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, η κατανομή των νέων θέσεων βάσει των οργανογραμμάτων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 17 Μαΐου και ο σχεδιασμός των περιγραμμάτων θέσεων μέχρι το τέλος του μήνα.

«Η ανάλυση της θέσης εργασίας αποτελεί τη συστηματική διαδικασία προσδιορισμού και περιγραφής των χαρακτηριστικών, των καθηκόντων και των εργασιών που εκτελούνται από τον κάτοχο της θέσης εργασίας, των σχέσεων επικοινωνίας και αναφοράς, καθώς και των αποτελεσμάτων που παράγονται από την εκτέλεση αυτών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στις οδηγίες του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την ποιοτική αξιολόγηση του προσωπικού. Στο μικροσκόπιο θα μπουν τα προσόντα κάθε υπαλλήλου και θα εξεταστεί κατά πόσον αυτά ανταποκρίνονται στο περίγραμμα της θέσης εργασίας στην οποία είναι τοποθετημένος. Αν υπολείπονται τα προσόντα του ή σε περίπτωση που υπάλληλος άλλης υπηρεσίας έχει καταλληλότερα προσόντα, τότε ο πρώτος θα μπαίνει σε καθεστώς κινητικότητας.


Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments