ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 13 Μαρτίου 2013
  • Views145

Μέσα σε 30 μέρες θα πρέπει το Δημόσιο να πληρώνει τα χρέη του με ιδιώτες σύμφωνα με οδηγία της ΕΕ που αποκτά νομική ισχύ από το ερχόμενο Σάββατο, 16 Μαρτίου.

Ειδικότερα περιθώριο δύο μηνών για τα χρέη των ιδιωτών προς ιδιώτες και κατά κανόνα ενός μήνα για το Δημόσιο για την εξόφληση λογαριασμών για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών δίνει η Οδηγία που ορίζει ότι μετά την παρέλευση αυτών των χρονικών ορίων θα επιβάλλονται αυτομάτως τόκοι υπερημερίας και πρόστιμα στο Δημόσιο ή στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δεν εξοφλούν τις οφειλές τους προς άλλες επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρουν «Τα Νέα» στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να προστατεύσει με την εν λόγω Οδηγία κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που κατά τεκμήριο αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στη διεκδίκηση του δικαιώματός τους για ταχεία πληρωμή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο συνολικός όγκος των καθυστερούμενων πληρωμών στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει ποσό της τάξεως των 300 δισ. ευρώ, το οποίο, όταν εφαρμοστεί η κοινοτική Οδηγία, υπολογίζεται ότι θα μειωθεί κατά 60%.

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εξόφλησης λογαριασμών, δηλαδή πάνω από έξι μήνες κατά μέσο όρο, εντοπίζονται, σύμφωνα με την Επιτροπή, στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Προς το παρόν η Ελλάδα είναι μεταξύ των κρατών που δεν αναμένεται να έχουν ενσωματώσει την εν λόγω Οδηγία στα εθνικά τους Δίκαια έως το ερχόμενο Σάββατο.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments