ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 13 Μαΐου 2013
  • Views151

Με 10 κριτήρια βαθμολόγησης της επικινδυνότητας για φοροδιαφυγή, 1.500 ελεγκτές αναλαμβάνουν δράση κατά των «ύποπτων» φορολογουμένων για απόκρυψη εισοδήματος, διακίνηση «μαύρου χρήματος» και μη απόδοση στο Δημόσιο φόρων και τελών.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το «Έθνος», σε πρώτη φάση στη λίστα προτεραιότητας για έλεγχο μπαίνουν 10.700 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, που οι υποθέσεις τους βρίσκονται κοντά σε παραγραφή και για τους οποίους υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για φοροδιαφυγή.

Στη συνέχεια ο αριθμός των ελεγχόμενων θα διευρυνθεί καθώς η «μαύρη λίστα» θα επικαιροποιείται και θα εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία και ευρήματα.

Σε πρώτη φάση στη λίστα προτεραιότητας για έλεγχο μπαίνουν 10.700 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, που οι υποθέσεις τους βρίσκονται κοντά σε παραγραφή και για τους οποίους υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για φοροδιαφυγή.

Στη συνέχεια ο αριθμός των ελεγχόμενων θα διευρυνθεί καθώς η μαύρη λίστα θα επικαιροποιείται και θα εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία και ευρήματα.

Την απόφαση που ορίζει τα κριτήρια με βάση τα οποία θα ελεγχθούν οι ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.

Με την απόφαση διευκρινίζεται ότι η επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα θα γίνει με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, τα οποία έχουν προσδιορισθεί με παλαιότερες αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών. Αυτά αφορούν μεταξύ άλλων το είδος της επιχείρησης, το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, την περιοχή που δραστηριοποιείται, τη φορολογική συμπεριφορά της κ.ά. Εξάλλου, όπως διευκρινίζεται στην απόφαση, θα επιλεγεί και ένα επιπλέον δείγμα που θα αντιστοιχεί στο 20% των υποθέσεων από τον προϊστάμενο της κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας, με βάση επιβαρυντικά στοιχεία για την επιχείρηση.

Ο αριθμός των υποθέσεων που θα σταλεί σε κάθε Ελεγκτική Υπηρεσία συμπεριλαμβανομένων και των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, θα είναι ανάλογος με τον αριθμό των πραγματικά υπηρετούντων ελεγκτών. Προβλέπονται συγκεκριμένα πέντε υποθέσεις ανά ελεγκτή. Επιπλέον μία υπόθεση σε κάθε ελεγκτή θα αναθέσει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας.

Για τις παραγραφόμενες υποθέσεις που έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου και ήδη έχει γίνει έναρξη του ελέγχου, ο έλεγχος αυτός θα ολοκληρωθεί υποχρεωτικά.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments