ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 04 Ιουλίου 2013
  • Views488

Εάν το 2012 εισπράξατε ενοίκια από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση κατοικιών ή και λοιπών κτισμάτων, εάν παραχωρήσατε δωρεάν κάποια ιδιόκτητη κατοικία σας στα παιδιά σας, στους γονείς σας ή σε τρίτους, εάν χρησιμοποιήσατε ένα ή περισσότερα δικά σας κτίσματα ως επαγγελματική στέγη (εάν δηλαδή κάνατε ιδιόχρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης) οφείλετε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά πρώτα το έντυπο Ε2 (αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων από ακίνητα) και στη συνέχεια το κανονικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης.
Πραγματικά και τεκμαρτά ενοίκια

Στο έντυπο Ε2 πρέπει να δηλώσετε, ξεχωριστά για κάθε ακίνητό σας, τα ενοίκια που εισπράξατε σε περίπτωση εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης καθώς και τα τεκμαρτά μισθώματα που προκύπτουν από τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων σε τρίτους ή την ιδιόχρηση, γράφει το money-money.gr.

Τα συνολικά ποσά από κάθε κατηγορία εισοδήματος από ακίνητα, όπως θα τα δηλώσετε στο Ε2, θα πρέπει στη συνέχεια να τα μεταφέρετε στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Ε του εντύπου Ε1.
Δωρεάν παραχώρηση

Εάν έχετε προβεί σε δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κύριας κατοικίας έως 200 τ.μ. προς τα παιδιά σας ή προς τους γονείς σας δεν χρειάζεται να δηλώσετε τεκμαρτό εισόδημα στο Ε2 ούτε στο Ε1, διότι το εισόδημα αυτό απαλλάσσεται από τη φορολογία. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να δηλώσετε στο Ε2 μόνο τα στοιχεία της κατοικίας, τη διάρκεια της δωρεάν παραχώρησης μέσα στο 2012, το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ ή μόνο τον ΑΦΜ του προσώπου στο οποίο παραχωρήσατε το ακίνητο.

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments