ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 21 Απριλίου 2012
  • Views150

Τη Δευτέρα 23 Απριλίου, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων του προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» που υλοποιεί το Ινστιτούτο Εργασίας/ΓΣΕΕ στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας.

Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων θα γίνει στα γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, στις 11 το πρωί, καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.eykk.gr (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καβάλας),www.ineamthr.gr (Ινστιτούτο Εργασίας/ΓΣΕΕ παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης),www.epanad.gov.gr (Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού) καιwww.asep.gr (Ανώτατο Συμβούλιο επιλογής Προσωπικού).

Οι επιλεγέντες οφείλουν εντός 10ημέρου, μέχρι 3 Μαΐου, να προσέλθουν στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο και να αποδεχθούν εγγράφως τη θέση εργασίας.

Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, ΤΘ 14307, Τ.Κ 11510) με συστημένη επιστολή, εντός τριών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments