ΡΟΔΟΠΗ — 30 Απριλίου 2012
  • Views609

Με 5 θέματα στην ημερήσια του διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής την Πέμπτη 3 Μαΐου 2012. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 7 μμ στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής, λόγω λήξης υποβολής προθεσμίας στα ευρωπαϊκά προγράμματα την 4η Μαΐου.

Τα θέματα είναι τα εξής:

1. Έγκριση ή μη Τροποποίησης του «Ολοκληρωμένου σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κομοτηνής».
2. Αποδοχή ή μη των όρων της πρόσκλησης με κωδικό75, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» υποβολή αίτησης – φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «Ροδόπη Εύφορη Γη», υποβολή πρότασης στην ως άνω πρόσκληση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «Ροδόπη Εύφορη Γη», δέσμευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «Ροδόπη Εύφορη Γη».
3. Έγκριση ή μη συμμετοχής στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΡΟΔΟΠΗ: Εύφορη Γη» για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση με κωδικό 75, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», για την υλοποίηση των Τοπικών σχεδίων για την απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης».
4. Αίτηση χρηματοδότησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου.
5. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λαμπτήρων οδοφωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων φωτιστικών σωμάτων και υλικών οδοφωτισμού».

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments