ΑΓΡΟΤΙΚΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ — 29 Ιουνίου 2012
  • Views1047

I.ΕΥΔΕΜΙΔΑ H β΄ πτήση του εντόμου της ευδεμίδας συνεχίζεται. Ο αριθμός των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες είναι πάρα πολύ υψηλός. Επισημαίνουμε ότι η καταπολέμηση του εντόμου αυτής της γενιάς είναι καθοριστική. Χρειάζεται επιμελημένη φυτοπροστασία των σταφυλιών. ΨΕΚΑΣΜΟΙ Συνιστάται να γίνουν οι παρακάτω ψεκασμοί:
- 29 - 30 Ιουνίου στις πρώιμες περιοχές.
- 01 – 02 Ιουλίου στις μεσοπρώιμες περιοχές και
- 03 – 04 Ιουλίου στις όψιμες περιοχές.
- Οι παραπάνω ημερομηνίες ισχύουν για ψεκασμούς με τα κλασικά εντομοκτόνα- προνυμφοκτόνα. Όσοι παραγωγοί χρησιμοποιούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα ωοκτόνα, οι ψεκασμοί να γίνουν 3 ημέρες νωρίτερα από τις παραπάνω ημερομηνίες.
- Επανάληψη μετά από 7 – 8 ημέρες.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση της ευδεμίδας.

IΙ. ΩΙΔΙΟ Συνιστάται να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση του ωιδίου με τους ψεκασμούς για την ευδεμίδα.

III.ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ
Συνιστάται να γίνουν ψεκασμοί μόνο σε αμπέλια και περιοχές όπου το πρόβλημα εμφανίζεται κάθε χρόνο και όταν διαπιστωθούν οι πρώτες μικροεστίες περονοσπόρου.

IV. ΒΟΤΡΥΤΗΣ
Συνιστάται να γίνει ένας προληπτικός ψεκασμός με ένα κατάλληλο – εγκεκριμένο βοτρυδιοκτόνο σε συνδυασμό με τον ψεκασμό για την αντιμετώπιση της ευδεμίδας . Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε αμπέλια όπου το πρόβλημα εμφανίζεται κάθε χρόνο.

IV.ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ
Συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της ευδεμίδας σε αμπέλια όπου έχει εντοπισθεί η ύπαρξη του ψευδόκοκκου. Χρειάζεται να γίνει επιμελημένος ψεκασμός και καλή διαβροχή των πρέμνων με ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1.Όταν γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση να χρησιμοποιούνται φυτ/κά προϊόντα που . αντιμετωπίζουν περισσότερους του ενός εχθρού και ασθένειας και να ελέγχεται η
συνδυαστικότητά τους.
2. Επιλέγετε τα κατάλληλα φυτ/κά προϊόντα από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων που σας αποστέλλουμε και
3. Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments