ΝΕΣΤΟΣ — 15 Μαρτίου 2013
 • Views423

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013. (Εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Δήμου Νέστου Ν. Κοντοστόλης).
 2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. (Εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Δήμου Νέστου Ν. Κοντοστόλης).
 3. Διαγραφή οφειλών Δήμου Νέστου.   (Εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Δήμου Νέστου Ν. Κοντοστόλης).
 4. Έγκριση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2013 του Τ.Ο.Ε.Β. Χρυσοχωρίου. (Εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Δήμου Νέστου Ν. Κοντοστόλης).
 5. Έγκριση Κανονισμού άρδευσης έτους 2013 του Τ.Ο.Ε.Β. Χρυσοχωρίου. (Εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Δήμου Νέστου Ν. Κοντοστόλης).
 6. Έγκριση ισολογισμού- απολογισμού οικον. έτους 2012 του Τ.Ο.Ε.Β. Χρυσοχωρίου. (Εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Δήμου Νέστου Ν. Κοντοστόλης) .
 7. Έγκριση διενέργειας προμηθειών. (Εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Δήμου Νέστου Ν. Κοντοστόλης).
 8. Κατανομή επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.(Εισηγήτρια Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Μερσίνογλου –Δομινάρη Αναστασία).
 9. Περί έγκρισης παραχώρησης μη λειτουργούντος Δημοτικού Σχολείου Αβραμυλιάς στον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο «Προσφυγική Στέγη Αβραμυλιάς». (Εισηγήτρια Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Μερσίνογλου –Δομινάρη Αναστασία).
 10. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέστου οικονομικού έτους 2011. (Εισηγητής Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
 11. Έγκριση Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας & Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέστου οικονομικού έτους 2012
 12.  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νέστου και Ν.Π. «Ευνεστία» για την εκτέλεση του προγράμματος DENVER II. (Εισηγήτρια Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «Ευνεστία», Γατούλα Μαρία)
 13. Παραχώρηση χρήσης των  οικίσκων στο σωματείο ιδιοκτητών Ταξί Επαρχίας Νέστου ο «Άγιος Δημήτριος». (Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
 14. Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 85kVA (No 5) με αριθμό παροχής 8-23920571-01 για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του ακινήτου/εγκατάστασης που βρίσκεται στη διεύθυνση ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Ζελελίδης Μιχάλης).
 15. Γνωμοδότηση για παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης για δοκιμαστική εγκατάσταση θυννείου, στην θαλάσσια περιοχή όρμου Κεραμωτής. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Ζελελίδης Μιχάλης).
 16. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης της εν ζωής αξίας ζώων. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Ζελελίδης Μιχάλης).
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης». (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Ζελελίδης Μιχάλης).
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: “Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Κεραμωτής”. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Ζελελίδης Μιχάλης).
 19. Έγκριση ή μη της ένστασης της ΔΟΜΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. για το έργο: “Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Κεραμωτής από πηγές Παραδείσου”. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Ζελελίδης Μιχάλης).
 20. Έγκριση Εκτέλεσης του έργου: “Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Α.Π.Ε. στο κτιριακό συγκρότημα του Τεχνικού Λυκείου Χρυσούπολης. Προϋπολογισμού 863.792,08€ με κωδικό MIS 363803 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη” στον άξονα Προτεραιότητας 01: “Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Ζελελίδης Μιχάλης).
 21. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: “Κατασκευή Κόμβου στη διασταύρωση ΔΕΥΑ Νέστου στην Δ.Κ. Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου” ενδεικτικού προϋπολογισμού (λόγω αλλαγής άρθρων τιμολογίων) 715.000,00€ (με Φ.Π.Α. 23%). Σε συνέχεια της με αρ. Πρωτ. 84 πρόσκλησης του στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Μακεδονία – Θράκη” ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΑΙΡΕΟΤΗΤΑΣ : «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΑΜΘ ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Ζελελίδης Μιχάλης).
 22. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Αστική Οδοποιία Οδού Λευκάδος Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου”  ενδεικτικού προϋπολογισμού (λόγω αλλαγής άρθρων τιμολογίων) 2.250.000,00€ (με Φ.Π.Α. 23%).Σε συνέχεια της με αρ. Πρωτ. 84 πρόσκλησης του στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Μακεδονία – Θράκη” ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΑΙΡΕΟΤΗΤΑΣ : Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΑΜΘ ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Ζελελίδης Μιχάλης).
 23. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: ”Έργα βελτίωσης τοπικής οδού και ανακατασκευής γέφυρας στο ποταμό Νέστο” ενδεικτικού προϋπολογισμού (λόγω αλλαγής άρθρων τιμολογίων) 3.030.000,00€ (με Φ.Π.Α. 23%). Σε συνέχεια της με αρ. Πρωτ. 84 πρόσκλησης του στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Μακεδονία – Θράκη” ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΑΙΡΕΟΤΗΤΑΣ : Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΑΜΘ ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Ζελελίδης Μιχάλης).
 24. Παραχώρηση κατά χρήση τμήματος τεμαχίου στο αγρόκτημα Χαϊδευτού Δήμου Νέστου (άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.4061/2012). (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Ζελελίδης Μιχάλης).
 25. Έγκριση εκτέλεσης έργου: «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων»
 26. Έγκριση εκτέλεσης έργου: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων & λαμπτήρων  τύπου LED»
Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments