ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 29 Ιανουαρίου 2013
  • Views131

Σημαντικές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και των άγαμων θυγατέρων, κληρικών, εκπαιδευτικών και δικαιούχων προβλέπει το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του υπουργείου Οικονομικών», που αναρτήθηκε σήμερα σε διαβούλευση από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:

– Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι στρατιωτικοί που συνταξιοδοτούνται, θα λαμβάνουν έως την έκδοση της κανονικής τους σύνταξης, το 50% του βασικού μισθού τους κατά τον χρόνο αποχώρησης, με προσαύξηση κατά 50% του τυχόν καταβαλλομένου επιδόματος χρόνου υπηρεσίας. Το ανώτατο χρονικό όριο για την απονομή της πλήρους σύνταξης δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ μήνες.

– Για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο, το ποσό της προκαταβολής θα υπολογίζεται επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο υπάγονταν ο υπάλληλος κατά την 31-10-2011.

Η έκδοση της πράξης κανονισμού της σύνταξης θα γίνεται το πολύ εντός έξι μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η αποστολή της αίτησης συνταξιοδότησης από την Υπηρεσία του υπαλλήλου στο ΓΛΚ, θα πραγματοποιείται εντός δύο μηνών από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ.

– Για υπαλλήλους που παραβιάζουν τις σχετικές προθεσμίες προβλέπονται κυρώσεις, με βαρύτερη αυτή της δίωξης για ποινικό αδίκημα.

– Για τη μεταβίβαση συντάξεων σε άγαμες θυγατέρες δεν θα λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό εισόδημα από ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο εφόσον δεν έχουν άλλο εισόδημα και το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι μικρότερο από το αφορολόγητο όριο.

– Όσοι απέκτησαν την ιδιότητα του κληρικού μετά την 1-1-1993 και παράλληλα είναι και εκπαιδευτικοί δεν θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν δύο συντάξεις από το Δημόσιο, όπως ισχύει για όλους τους υπαλλήλους- λειτουργούς του Δημοσίου. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι θα πρέπει να επιλέξουν μία από τις δύο συντάξεις

– Από 1-1-2014, το ΕΚΑΣ θα καταβάλλεται στους δικαιούχους συνταξιούχους του Δημοσίου, αφού συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους, όπως ισχύει και για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα.

– Θεσπίζεται ανώτατο όριο 720 ευρώ για το ύψος των συντάξεων των λογοτεχνών- καλλιτεχνών που χορηγεί το Δημόσιο αναδρομικά από 1.1.2013. Οι συντάξεις αυτές δεν θα μεταβιβάζονται.

– Ως ημερομηνία καταβολής των συντάξεων ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
Πηγή: sofokleousin.gr

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments