ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 21 Ιουνίου 2013
  • Views122

Αίτηση πτώχευσης την Παρασκευή από την Nutriart ABEE, η οποία δημιουργήθηκε το 2008, από την ένωση των εταιρειών ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΒΕΕ, ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΒΕΕ και ΕΛΒΙΠΕΤ ΑΕ.

Η αίτηση θα συζητηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, θα εγκριθεί και από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί για τον σκοπό αυτό.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, “η διοίκηση της εταιρείας κατέβαλλε σημαντικές προσπάθειες για την αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό της τα τελευταία χρόνια. Η επιδείνωση της κρίσης, ταυτόχρονα με τις μεγάλες καθυστερήσεις που υπήρξαν στην οριστικοποίηση, σύναψη και υλοποίηση των συμφωνιών χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης με τις τράπεζες, επιβάρυναν σε μεγάλο βαθμό την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα η εταιρεία να μην είναι σε θέση πλέον να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις της”.

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments