ΚΑΒΑΛΑ — 19 Απριλίου 2013
  • Views283

Σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)  της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Απριλίου 2013 στις 10:00 π.μ. στην  αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (ισόγειο Διοικητηρίου) με θέματα:

  1. «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων λόγω των Δασικών Πυρκαγιών».
  2. «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Σεισμικών Φαινομένων, σε συνέχεια  αντίστοιχων ΣΟΠΠ στις 5/10/2012 και 30/11/2012».

Στο πλαίσιο των παραπάνω θεμάτων θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό και σε δράσεις των φορέων για αντιμετώπιση κινδύνων από πυρκαγιές, κατά τη νέα αντιπυρική περίοδο  (1 Μαΐου ως 31 Οκτωβρίου) και θα οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις σχετικά με:

  1. Προσδιορισμός ή επανέλεγχος υπαίθριων χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού μετά από σεισμό (χώροι καταφυγής), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π.
  2. Προσδιορισμός ή επανέλεγχος ικανών χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών), επίσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π.
  3. Προσδιορισμός κτιρίου ή άλλου χώρου των Δήμων και της Περιφερειακής Ενότητας όπου σε περιπτώσεις κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμού, ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης αντίστοιχα, θα συντονίζουν τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των διοικητικών τους ορίων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από σεισμούς.
  4. Προσδιορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης μπαζών μετά από σεισμό.
Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments