ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 16 Φεβρουαρίου 2013
  • Views130

Τα σχέδια των τραπεζών που θα κατατεθούν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα αποδεικνύουν τη βιωσιμότητά τους σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και συγκεκριμένα για την επόμενη τριετία. Οι διοικήσεις των Alpha Bank και Πειραιώς ήδη βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και διαβούλευσης με το ΤΧΣ, ενώ η Εθνική εκ των πραγμάτων θα καθυστερήσει λόγω των διαδικασιών για την απορρόφηση της Eurobank.

Ο κυρίαρχος στόχος των επιχειρησιακών σχεδίων των τραπεζών είναι η εξυγίανση των ισολογισμών τους προκειμένου να καταστεί δυνατό σε βάθος χρόνου να επιστρέψουν σε κερδοφορία. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού, τα τριετή επιχειρησιακά σχέδια που καταρτίζουν οι τράπεζες περιλαμβάνουν ενέργειες όπως π.χ. πωλήσεις θυγατρικών που ενδεχομένως να είναι και κερδοφόρες αλλά δεν εντάσσονται στις στρατηγικές δραστηριότητες, πωλήσεις δανείων, αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων που διατηρούν στη νέα Ευρώπη καθώς και δραστική μείωση του λειτουργικού τους κόστους μέσω κλεισίματος ή συγχωνεύσεων καταστημάτων, μειώσεις μισθών και απολύσεων.

Οι πωλήσεις «πακέτων» δανείων από τις μεγάλες τράπεζες είναι προ των πυλών, σύμφωνα με πληροφορίες. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι distress funds βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις με τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες προκειμένου να αγοράσουν πακέτα κυρίως επιχειρηματικών και ναυτιλιακών δανείων, αλλά και στεγαστικών, σε χαμηλότερη από την ονομαστική τιμή τους. Πληροφορίες λένε ότι οι αναλύσεις των distress funds έχουν εκτιμήσει ότι οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους, αλλά που θα είχαν ένα σεβαστό «success story» (δηλαδή, μία αξιόλογη προοπτική) στην περίπτωση που βελτιωνόταν το οικονομικό περιβάλλον, έχουν αποτιμηθεί χειρότερα από ότι η χώρα. Οι πωλήσεις δανείων αποτελούν μία εύκολη και γρήγορη διέξοδο για να επιτύχουν οι τράπεζες τη μείωση του ενεργητικού τους, όπως αυτή τους επιβάλλεται από τη μείωση των καταθέσεων, αλλά και από τις προσταγές της τρόικας και κυρίως της ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ έχει ζητήσει επανειλημμένα από τις τράπεζες σχέδια στα οποία να αναφέρονται ενέργειες για την απεξάρτηση των 130 δισ. ευρώ που λαμβάνουν μέσω ευρωσυστήματος.

Στην έκθεση του ΔΝΤ αναφέρεται σαφώς ότι μέχρι τον Ιούνιο θα πρέπει οι διοικήσεις των τραπεζών να έχουν ξεκαθαρίσει το πώς θα διαχειριστούν τα «μη εξυπηρετούμενα δάνεια».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι τα distress funds έχουν έρθει ξανά στην Ελλάδα προκειμένου να αγοράσουν δάνεια σε χαμηλότερες τιμές από τις ονομαστικές τους, δεν επετεύχθη συμφωνία καθώς η χώρα παρέπαιε μεταξύ «ευρώ» και «δραχμής».

Τραπεζικοί αναλυτές εκτιμούν ότι τα πιστωτικά ιδρύματα και τα distress funds θα έρθουν σε συμφωνία, καθώς το κλίμα για τη χώρα έχει βελτιωθεί αισθητά σε σχέση με πριν από ένα ή δύο χρόνια. Το ενδιαφέρον που δείχνουν τα distress funds για την αγορά εγχώριων δανείων θεωρείται πολύ καλό σημάδι για την πορεία της χώρας, καθώς τέτοιες κινήσεις γίνονται μόνο όταν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η δημοσιονομική προσαρμογή θα επιτευχθεί και η χώρα βρίσκεται σε σταθερή τροχιά εντός ευρώ, λένε οι ίδιοι.

Ωστόσο, οι ίδιοι εκτιμούν ότι η εγχώρια επιχειρηματική αγορά δεν είναι έτοιμη να δεχτεί μία τέτοια συμφωνία. Θεωρούν δηλαδή ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από επιχειρηματίες και ιδιώτες δανειολήπτες, αφού τα κριτήρια για αναδιαρθρώσεις δανείων και για κατασχέσεις ακινήτων κλπ., που ακολουθούν τα εν λόγω funds, δεν θα είναι κατά κανέναν τρόπο κοινωνικά, αλλά μόνο χρηματοοικονομικά. Είναι αυτονόητο ότι o νόμος υπερισχύει των κριτηρίων των funds, που σημαίνει ότι η ρύθμιση που αφορά την απαγόρευση των πλειστηριασμών για ακίνητα έως και 180.000 ευρώ προστατεύει για το 2013 τα εν λόγω ακίνητα.

Για τα πακέτα

Distress funds βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις με τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες προκειμένου να αγοράσουν πακέτα κυρίως επιχειρηματικών και ναυ­τι­λιακών δανείων, αλλά και στεγαστικών, σε χαμηλότερη από την ονομαστική τιμή τους.

Καλό σημάδι

Το ενδιαφέρον που δείχνουν τα distress funds για την αγορά εγχώριων δανείων θεωρείται πολύ καλό σημάδι για την πορεία της χώρας, καθώς τέτοιες κινήσεις γίνονται μόνο όταν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η δημοσιονομική προσαρμογή θα επιτευχθεί και η χώρα βρίσκεται σε σταθερή τροχιά εντός ευρώ.

ΕΚΤ Η ΕΚΤ έχει ζητήσει επανειλημμένα από τις τράπεζες σχέδια στα οποία να αναφέρονται ενέργειες για την απεξάρτηση των 130 δισ. ευρώ που λαμβάνουν μέσω ευρωσυστήματος.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments