ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΥΣΟΣ — 17 Απριλίου 2013
  • Views190

Οι δικαστές απέρριψαν ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς των κατοίκων που προσέφυγαν και έκριναν ότι οι περιβαλλοντικοί όροι είναι σύμφωνοι με τις συνταγματικές επιταγές, τη δασική και αρχαιολογική νομοθεσία, τη νομοθεσία για την προστασία των ρεμάτων (Λεκάνη Κοκκινόλακα), αλλά και με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (ευρωπαϊκές οδηγίες για την προστασία της πανίδας και χλωρίδας και των οικότοπων, τη διαχείριση των αποβλήτων εξορυκτικών βιομηχανιών, κ.λπ.).

Οι σύμβουλοι Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 1492/2013 απόφασή τους, η οποία αποτελεί τον «οδηγό» για όσες ακόμη ακολουθήσουν αποφάνθηκαν ότι η επίμαχη μελέτη είναι επαρκώς αιτιολογημένη ως προς το σκέλος εκείνο που αφορά τη μη ύπαρξη επιπτώσεων από την ρύπανση που θα προκληθεί από τη λειτουργία του μεταλλείου, ενώ επισημαίνουν ότι τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης με τις δημόσιες αρχές και το κοινό.

Ακόμη, σύμφωνα με τους δικαστές τηρήθηκε η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία ως προς το κεφάλαιο της περιβαλλοντικής ευθύνης (πρόληψη μέτρων και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς) την οποία έχει η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός».

Άλλωστε, από την εν λόγω επένδυση, τονίζεται στη δικαστική απόφαση, θα υπάρξει ανάπτυξη στην περιοχή και οφέλη στην τοπική κοινωνία, ενώ θα δημιουργηθούν άμεσα 1.300 θέσεις απασχόλησης σε μια περιοχή με αυξημένη ανεργία (ανερχόταν στο 20% περίπου το 2010). Οι νέες αυτές θέσεις θα καλυφθούν κατά 90% από την τοπική κοινωνία, ενώ βραχυπρόθεσμα αναμένεται η προσέλκυση και άλλων δραστηριοτήτων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα στην ευρύτερη περιοχή. Δραστηριότητες οι οποίες θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά και υποστηρικτικά προς την μεταλλευτική δραστηριότητα.

Το όλο έργο αναμένεται να επιφέρει, «κατά την κρίση της διοίκησης πολλαπλά οφέλη τόσο στην εθνική όσο και στην τοπική οικονομία, τα οποία (οφέλη) συνίστανται στην περιφερειακή ανάπτυξη και τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των εξαγωγών και του συναλλαγματικού οφέλους, την αύξηση του Α.Ε.Π. μέσω της φορολογίας του φορέα και των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την επένδυση», αναφέρει η απόφαση.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας χαρακτηρίζουν μάλιστα ορθή και τη μέθοδο της ακαριαίας τήξης (Flash Smelting) που επελέγη για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, με τον παράλληλο αποκλεισμό της χρήσης κυανίου ή ενώσεών του κατά τη λειτουργία της μεταλλουργίας.

Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments