ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΥΣΟΣ — 21 Μαρτίου 2013
  • Views175

Κανονικά θα συνεχιστεί η λειτουργία των μεταλλείων Χρυσού στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.».

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με απόφασή του απέρριψε την αίτηση οκτώ Συλλόγων (περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, γυναικών, αγροτικών και αλιευτικών) της Χαλκιδικής που ζητούσαν να παγώσει  υπουργική απόφαση (26.7.2011) με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί για τα έργα  εγκατάστασης  των μεταλλείων χρυσού και καθορίστηκαν οι χώροι απόθεσης παλαιών τελμάτων.

Με την απόφασή του το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (110/2013) έκρινε πως τα έργα στα μεταλλεία Κασσάνδρας επεκτείνονται σε έκταση 264.000 στρεμμάτων στην ανατολική ακτή της χερσονήσου της Χαλκιδικής στα όρια των Δήμων Αρναίας, Παναγιάς και Σταγείρων – Ακάνθου.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι μεταλλευτικές και μεταλλουργικές εγκαταστάσεις βρίσκονται εκτός προστατευόμενων τόπων του δικτύου Natura και βάση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το έργο δεν πρόκειται να αλλοιωθούν οι προστατευόμενες περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό Δημόσιο είχε προβεί στην καταγγελία της σύμβασης με την εταιρεία «TVX Hellas Α.Ε.» για την εκμετάλλευση των μεταλλείων Χρυσού στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής και στη συνέχεια έγινε εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Ακολούθησε νέα σύμβαση (Ν. 320/2004) μεταξύ του Δημοσίου και της καναδικών συμφερόντων εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στην οποία μεταβιβάστηκε έναντι του ποσού των 11 εκατ. ευρώ το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού των μεταλλείων Κασσάνδρας.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments