ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 29 Νοεμβρίου 2012
  • Views145

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι στα πλαίσια της υποχρεωτικής απογραφής των επιχειρήσεων στο γενικό εμπορικό μητρώο, σύμφωνα με την  υπουργική απόφαση Κ1- 1978/12 όπως ισχύει,  θα λειτουργεί η υπηρεσία, για τον μήνα Δεκέμβριο και απόγευμα

Δευτέρα και Τετάρτη 18:30-21:00.

Οι προθεσμίες αυτοαπογραφής είναι οι εξής:

Α)Εταιρείες: ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες

Μέχρι την  1η Δεκεμβρίου 2012 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει σε  6

Μέχρι την  8η Δεκεμβρίου 2012 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει σε  7

Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2012 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει σε 8

Μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2012 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει σε 9

Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει σε 0

Β)Αστικοί συνεταιρισμοί στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και οι αλληλασφαλιστικοί των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011 και για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ΑΕ και Ε.Π.Ε των οποίων η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας έχει γίνει πριν τις 4/4/2011 στις εξής ημερομηνίες:

Μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2012 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει σε  4,5,6

Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει σε 7,8,9,0

Γ) Για τις Ατομικές επιχειρήσεις, τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού, τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία η  προθεσμία παρατείνεται:

Μέχρι την     21η Ιανουαρίου 2013 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει σε  1,2,3.4

Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει σε  5,6,7,8,9,0.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες προθεσμίες είναι αποκλειστικές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες του επιμελητηρίου.2510222212.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments