• Views600

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Θάσου, την Πέμπτη 14-3-2013 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για την λήψη αποφάσεων επί τω παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης.
2) Περί αποδοχής ποσού 23.579,10 € και κατανομής ποσού 23.543,73 € που αφορούν κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολικών μονάδων.
3)Περί αποδοχής ποσού 27.236,78 € και κατανομής ποσού 27.195,92 € που αφορούν μέρος του συνολικού ποσού της Ε Δόσης του αρθ 27 του Ν. 3756/2009.
4) Περί διαγραφής αξιώσεων κατά του Δήμου Θάσου σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως 94 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.» (ΦΕΚ 247/Α)
5) Περί αποδοχής ποσού 46.150,00 € που αφορούν την 2η εντολή πιστώσεων ΣΑΤΑ/2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
6) Περί διαγραφής διαφόρων τελών και δικαιωμάτων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους.
7) Περί έγκρισης εκθέσεων αναλήψεων υποχρέωσης Δημοτικού Συμβουλίου.
8) Περί εξαίρεσης από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας για την υπηρεσία της καθαριότητας.
9) Περί πρόσληψης υδρονομέων στον Δήμο Θάσου για την αρδευτική περίοδο 2013.
10) Περί έγκρισης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ έτους 2013.
11) Περί έγκρισης ή μη της εκτέλεσης της προμήθειας «προμήθεια γάλατος εργατών»
12) Περί έγκρισης ή μη της εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια υλικών γραφείου, χαρτιού και αναλωσίμων εκτύπωσης (ΤΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΙΑ) ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΎ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΏΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΊΟΥ
13) Περί έγκρισης ή μη της εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος»
14) Περί έγκρισης ή μη της εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια κλιματιστικών»
15) Περί έγκρισης ή μη της εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων»
16) Περί έγκρισης ή μη της εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού»
17) Περί έγκρισης ή μη της εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, σακουλών και σκουπών»
18) Περί έγκρισης ή μη της εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, αντιψυκτικών,ADBLUE»
19) Περί έγκρισης ή μη της εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια υλικών άρδευσης και υλικών συντήρησης αντλιοστασίων»
20) Περί παραχώρησης δημοτικής δασικής έκτασης στην περιοχή «ΓΗΠΕΔΟ» Δ.Δ. Ποταμιάς στη ΔΕΥΑΘ προκειμένου να χορηγηθεί άδεια για ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης ( αρ. απ΄. Τοπικού συμβουλίου Ποταμιάς 6/2011)
21) Περί επέκτασης ή μη δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
22) Περί έκδοσης άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης- στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης της Κας Δασκαλούδη Αργυρής στην Παναγία Θάσου .
23) Περί έγκρισης προμήθειας τροφίμων και γευμάτων δαπανών δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (πρόχειρος διαγωνισμός )
24) Περί έγκρισης προμήθειας στεφανιών για τις εκδηλώσεις εθνικών ή τοπικών εορτών (απευθείας ανάθεση)
25) Περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωσης προϋπολογισμού
26) Περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωσης προϋπολογισμού
27) Περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωσης προϋπολογισμού
28) Περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωσης προϋπολογισμού
29) Περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωσης προϋπολογισμού
30) Περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωσης προϋπολογισμού
31) Περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωσης προϋπολογισμού
32) Περί σύστασης εκτιμητικής επιτροπής για την αγορά ή ανταλλαγή του παρακείμενου του Μουσείου Πολύγνωτος Βαγής οικοπέδου ιδιοκτησίας Σωκράτη Μουσά του Δημοσθένη και Θεοδοσίου Αλεξάνδρας του Αθανασίου με ισόποσης αξίας ακινήτου του Δήμου ( Αγροτεμάχιο Αναδασμού Ποταμιάς) ή μετρητών προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μουσείου Πολύγνωτος Βαγής»
33) Περί σύστασης εκτιμητικής επιτροπής για την αποζημίωση αυθαίρετης καταπάτησης εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας εμβαδού 677,33 τ.μ. στον οικισμό Ποταμιάς για την επέκταση του γηπέδου Ποταμιάς.
34) Περί σύστασης εκτιμητικής επιτροπής για την αποζημίωση αυθαίρετης καταπάτησης εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας εμβαδού 340 τ.μ. στον οικισμό Ποταμιάς για την κατασκευή δεξαμενής τοποθέτησης και διάθεσης του τελευταίου προϊόντος του γηπέδου Ποταμιάς.
35) Περί συμμετοχής ή μη του Δήμου Θάσου στο Ε.Π. Μακεδονίας –Θράκης «2007-2013» , άξονας προτεραιότητας 9 κωδικός πρόσκλησης (82) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.», Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Ανάπτυξη Παράκτιων και Νησιωτικών περιοχών
36) Περί έγκρισης ή μη της υπ΄αριθ. 2009/2013 τεχνικής μελέτης του έργου «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων Δήμου Θάσου» προϋπολογισμού 169.999,86 €
37) Περί έγκρισης ερυθράς οδού στο Δ.Δ. Λιμένα Θάσου.
38) Περί έγκρισης ή μη τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Πρίνου (Καλύβες) στο Ο.Τ. 172-175
39) Περί χορήγησης ή μη άδειας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου με χρήση (26) Η/Υ στον Παπαδόπουλο Ηλία του Βασιλείου
40) Περί εκμίσθωσης δύο τμημάτων δημοτικής έκτασης εμβαδού 583,28 τ.μ. και 582,86 τ.μ αντίστοιχα που βρίσκονται στη θέση Βαθύ της δημοτικής κοινότητας Παναγίας του Δήμου Θάσου.
41) Περί έγκρισης ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και λήψη απόφασης για την παραλαβή ή μη της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4 ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» Α.Μ. 2023/11 , από τον προμηθευτή ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ
42) Περί έκπτωσης ή μη του προμηθευτή ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 14 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΜ 2034/11) ,λόγω μη έγκαιρης προσέλευσης προς υπογραφή της σύμβασης , και περί επιβολής κυρώσεων
43) Περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θάσου «Δ.Η.Κ.Ε.Θ.»
44) Περί εγκρίσεως της εισηγητικής έκθεσης, η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα του οικονομικού έτους 2013 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θάσου «Δ.Η.Κ.Ε.Θ.»
45) Περί αντικατάστασης μελών της ΔΗΚΕΘ
46) Περί εγκρίσεως παραχωρήσεως κατά χρήση και εκμετάλλευση δημοτικών ακινήτων της πρώην ΔΕΠΟΤΑΘ στην «Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Θάσου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία-Θάσος Δημοτική Α.Ε. σε συνέχεια της 321/2012 ΑΔΣ
47)Περί εγκρίσεως δαπάνης για την εξόφληση υποχρεώσεων της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Κοιν. Ποταμιάς Θάσου ,όπως προκύπτει από τη σχετική έκθεση των ορισμένων εκκαθαριστών, με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης αυτής
48) Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου έτους 2013
49) Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού μελετών σύμφωνα με το άρθρο 21του Ν. 3316/05 για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου έτους 2013
50) Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής γραφικής ύλης, υλικών γραφείου και αναλωσίμων εκτυπώσεων για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου έτους 2013
51) Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής λαμπτήρων και ηλεκτρικών σωμάτων για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου έτους 2013
52) Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου έτους 2013
53) Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου έτους 2013
54) Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης οδών, κτιρίων και λοιπών υποδομών για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου έτους 2013
55) Περί έγκρισης δημοπράτησης του έργου Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων –Καλυβίων
56) Περί έγκρισης δημοπράτησης του έργου Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού –Πευκαρίου
57) Περί έγκρισης δημοπράτησης του έργου Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων –Ποτού
58) Περί έγκρισης δημοπράτησης του έργου Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού –Πευκαρίου
59) Περί υποβολής αιτήματος για διόρθωση τιμών σε οικοδομικά τετράγωνα του Δ.Δ. Λιμένα Θάσου λόγω λάθους του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Πιπίνης Δημήτρης

Print Friendly

Share

About Author

websys

(0) Readers Comments