ΘΑΣΟΣ — 19 Μαΐου 2012
  • Views409

Ο Δήμος Θάσου προσκαλεί σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την Τετάρτη 23-5-2012 και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί συμμετοχής του Δήμου Θάσου στη φιλοξενία Αιγυπτιακής αποστολής από 23 έως 26/5/2012.

2. Περί έγκρισης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο Νόμος του Οίνου στην Αρχαία Θάσο» από τις 26 έως 29 /5/2012

3. Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2012 και ψήφιση πίστωσης.

4. Περί εξέτασης αιτήματος του συλλόγου «Φιλοπνευματικός σύλλογος Αιθρία Νήσος.

5. Περί αποδοχής ή μη της δωρεάς πυροσβεστικού αυτοκινήτου στην Πολιτική Προστασία του Δήμου Θάσου από το Δήμο Νυρεμβέργης .

6. Περί έγκρισης μίσθωσης δύο απορριμματοφόρων ,περί συγκρότησης επιτροπής καθορισμού τιμήματος, περί εξειδίκευσης πίστωσης 40.000,00 € από τον Κ.Α. 30/6233.0001 «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και ψήφιση πίστωσης.

7. Περί έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ» Α.Μ. 2005/11, που αφορά μόνο το τμήμα των λιπαντικών και αντιψυκτικών.

8. Περί έγκρισης της υπ΄αρθμ. 2036/2012 μελέτης του έργου «Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Θάσου» προϋπ. 59.999,40 €

9. Περί έγκρισης ή μη της παράτασης παράδοσης της Α φάσης της μελέτης με τίτλο ΓΠΣ Δήμου Θάσου

10. Περί έγκρισης ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Έργα προστασίας παραλιακής οδού Ποταμιάς (Α ειδικός προϋπολογισμός Δ.Δ.Ποταμιάς) αρ. μελ. 2058/09 προϋπ. 420.000,00 €

11. Περί συμμετοχής του Δήμου Θάσου στη φιλοξενία του κ. Στέλιου Μούστου.

12. Περί εκμίσθωσης ή μη Δημοτικής Δασικής έκτασης στις θέσεις Σπαθί της Δημοτικής Κοινότητας Πρίνου και Επάνω Κρούμπαδος της Τοπικής Κοινότητας Ραχωνίου, για την εγκατάσταση ανεμολογικών ιστών.

13. Περί μετεγκατάστασης του μνημείου πεσόντων αεροπόρων του Α Παγκοσμίου Πολέμου στο Δ.Δ. Πρίνου.

14. Περί έκπτωσης ή μη του προμηθευτή Παπαναστασίου ΑΒΕΕ για την προμήθεια επίπλων και περί επιβολής ή μη κυρώσεων.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments