ΚΑΒΑΛΑ — 13 Ιουνίου 2013
 • Views331

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις  17  Ιουνίου  2013, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  20.00΄,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με τα παρακάτω θέματα:

 

Α.

Ενημέρωση για την πορεία της λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου.

Εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα.

Β.

 1. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
 2. Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
 3. Έγκριση μετάβασης του Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. κ. Δημητριάδη Ανέστη, στην Αθήνα.
 4. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
 5. Έγκριση και επικύρωση τιμών που εδόθησαν σε ευεργέτες και φορείς που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες.
 6. Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Καβάλας.
 7. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2013.
 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2013 και ψήφιση πίστωσης.
 9. Διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο εκδηλώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006.
 10. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2013.
 11. Έγκριση της υπ’  αριθ.  73/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης «Δημωφέλεια» (Εκποίηση ακινήτου στο Εσκί Καπού).
 12. Έγκριση της υπ’  αριθ.  80/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης «Δημωφέλεια» (Αναμόρφωση πρ/σμού 2013).
 13. Έγκριση της υπ’ αριθ. 48/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας» (Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2012).
 14. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 185,00 €.
 15. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 230,00 €.
 16. Αποδοχή αίτησης σπουδάστριας ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο Καβάλας.
 17. Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων επί της συμβολής των οδών Θεσσαλονίκης, Εμμ. Μπενάκη και Παντελεήμονος που ανήκει στον Δήμο Καβάλας.
 18. Παραχώρηση γραφείου  του δημοτικού κτιρίου (πρώην ΠΙΚΠΑ) επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 9.
 19. Εκμίσθωση δημοτικών χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης.
 20. Εκμίσθωση κλειστού γυμναστηρίου «Αλεξάνδρα Δήμογλου» στην Καλαμίτσα για την παρουσίαση παράστασης παιδιών HIP – HOP.
 21. Καταρχήν έγκριση ανάδειξης προμηθευτή καυσίμων κίνησης – θέρμανσης για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας (κεντρικές υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα κ.λπ.) για ένα τμήμα του έτους 2013 και ένα άλλο του έτους 2014.
 22. Παραχώρηση ακινήτου στην Κοινότητα Φιλίππων για ανόρυξη γεώτρησης.
 23. Έγκριση και παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης: «Αποτύπωση – Κτηματογράφηση – Αναλογισμός στην περιοχή πρώην Παγοποιείου Καβάλας και Αποτύπωση στα Ο.Τ. 239 & 242 στις Κρηνίδες Καβάλας» και ψήφιση πίστωσης.
 24. Διόρθωση της υπ’ αριθ. 311/2013 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού)  του έργου: «Ανακαίνιση σχολικού  συγκροτήματος 1ου  ΤΕΛ  Καβάλας».
 25. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Άρση επικινδυνότητας επικινδύνων κτισμάτων έτους 2013», ψήφιση πίστωσης κ.λπ.
 26. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Δ.Α.Κ. Καλαμίτσας για τη δημιουργία παιδικών χαρών Α.Μ.Ε.Α.».
 27. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανακαίνιση – διαμόρφωση κτιρίων διοίκησης και εκπαίδευσης παραρτήματος Ε.Κ.Α.Β. Καβάλας».
Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments