ΚΑΒΑΛΑ — 06 Σεπτεμβρίου 2012
 • Views189

Την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, στις 19.00 το απόγευμα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας στο Δημαρχείο, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας με τα παρακάτω θέματα:

Α.

1.   Παρουσίαση της μελέτης του ΓΕΩΤΕΕ για το Εσκί Καπού.

2. Παρουσίαση του ερευνητικού έργου (Υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου Καβάλας κι εκπόνηση σχεδίου δράσης αειφορικής ενέργειας για το Δήμο Καβάλας).

3.   Εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα.

Β.

 1. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου κ. Μουριάδη Θεοδώρου, στην Αθήνα.

 2. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Σμυρλόγλου Αναστασίου, στην Αθήνα.

 3. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Σμυρλόγλου Αναστασίου, στην πόλη Pergine της Ιταλίας.

 4. Έγκριση μετάβασης της υπαλλήλου του ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας» κας Πεξαρά Ελευθερίας, με την ιδιότητα της Κοινωνικού Λειτουργού, στην πόλη Pergine της Ιταλίας.

 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2012 και ψήφιση πίστωσης.

 6. Συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με νέα μέλη λόγω ενδεκαμελούς σύνθεσης.

 7. Παραχώρηση γηπέδων ποδοσφαίρου και κλειστών γυμναστηρίων (Αλεξάνδρας Δήμογλου και Ποταμουδίων) ως έδρες των ομάδων για τη διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος – κυπέλου, περιόδου 2012 – 2013.

 8. Διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο εκδηλώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006.

 9. Έκδοση αρχικής άδειας πλανόδιου εμπορίου.

 10. Χορήγηση αρχικής άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 11. Έκδοση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών.

 12. Επιστροφή Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) σε μισθωτή δημοτικού ακινήτου, επί της οδού Π. Μελά 12.

 13. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 86,61 €.

 14. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 20,00 €.

 15. Αίτημα αποχαρακτηρισμού οδού στις Κρηνίδες.

 16. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2012.

 17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 και ψήφιση πιστώσεων.

 18. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Τ.Υ. στην επίβλεψη της υλοποίησης του υποέργου 1: «Αποκατάσταση Μεγάλης Λέσχης Καβάλας».

 19. Έγκριση υλοποίησης Πρότασης Έργου με τίτλο: «Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan – BSBEEP – Σχέδιο για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου».

 20. Έγκριση υλοποίησης Πρότασης Έργου με τίτλο: «Cultural Ports from Aegean to the Black Sea-LIMEN-Πολιτιστικά Λιμάνια από το Αιγαίο έως τον Εύξεινο Πόντο».

 21. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου: «Ανακαίνιση σχολικού  συγκροτήματος 1ου  ΤΕΛ  Καβάλας».

 22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Παρεμβάσεις – κατασκευές στα πλαίσια του προγράμματος ¨Όμορφη Γειτονιά¨ του Δήμου Καβάλας 2009».

Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments