ΚΑΒΑΛΑ — 08 Ιουνίου 2012
 • Views352

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας προσκαλεί τα μέλη του στη  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις  11  Ιουνίου  2012,  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  19.00΄,  στην  αίθουσα του  Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με τα παρακάτω θέματα:

Εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα.

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2012 και ψήφιση πίστωσης.

 2. Επιλογή υδρονομέων άρδευσης.

 3. Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας.

 4. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας – Υπουργείου Πολιτισμού και Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καβάλας.

 5. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας – Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας – Επιμελητηρίου Καβάλας και Δημωφέλειας (KAVALA AIR SHOW 2012).

 6. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας – Δήμου Θάσου – Δημωφέλειας και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας (55ο Φεστιβάλ Φιλίππων – Θάσου).

 7. Διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο εκδηλώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006.

 8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2012 απόφασης του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

 9. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου ¨Αλεξάνδρα Δήμογλου¨ στην Καλαμίτσα για παραστάσεις παιδιών και αθλητικές δραστηριότητες από συλλόγους της Καβάλας.

 10. Εκμίσθωση κλειστού γυμναστηρίου ¨Αλεξάνδρα Δήμογλου¨ στην Καλαμίτσα για την παρουσίαση παράστασης παιδιών HIP – HOP.

 11. Εκμίσθωση θέσης αναψυκτηρίου – W.C. κοινού και διαμόρφωση πρασίνου στο ανοικτό κολυμβητήριο του Δήμου Καβάλας.

 12. Εκμίσθωσης χρήσης χώρου αιγιαλού στο Παληό Καβάλας (PORTO PALIO).

 13. Εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθ. 887 τεμαχίου του αγροκτήματος της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Καρβάλης Καβάλας.

 14. Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από το περίπτερο του Αντωνιάδη Νικολάου.

 15. Έκδοση αρχικής άδειας πλανόδιου εμπορίου.

 16. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2012.

 17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

 18. Τροποποίηση σύμβασης της μελέτης του έργου: “Ανάπλαση και επέκταση του δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της πλατείας Καπνεργάτη.”

 19. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: “Μελέτη ζωγραφικού διακόσμου του κτηρίου πρώην Μούτουλα”.

 20. Έγκριση και παραλαβή της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: “Μελέτη συντήρησης αρχιτεκτονικών στοιχείων Μεγάλης Λέσχης Καβάλας εκτός ζωγραφικού διακόσμου και ψήφιση πίστωσης”.

 21. Έγκριση κατάθεσης πρότασης και έγκριση των μελετών της πράξης: “Αποκατάσταση κτηρίου Μεγάλης Λέσχης Καβάλας”.

 22. Έγκριση δημοπράτησης του έργου: “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Καβάκια της Δημοτικής Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Καβάλας”.

 23. Έγκριση οριστικών τευχών δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες οργάνωσης του μονοπατιού ‘Ο Δρόμος του Νερού'”».

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments