ΚΑΒΑΛΑ — 18 Απριλίου 2013
  • Views408

1. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013.
2. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013.
3. Έγκριση της υπ’αριθ. 9713/17-04-2013 απόφασης του Δημάρχου Καβάλας που αφορά: «Παράταση της καθιέρωσης χρωματισμού των Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης της πόλης της Καβάλας σε λευκό για δύο (2) χρόνια»
4. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2013.
5. Κατάρτιση και έγκριση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση της χαρτικής ύλης (χαρτιού ανακύκλωσης) του Δήμου Καβάλας.
6. Κατάρτιση και έγκριση όρων εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «Τουριστικό Περίπτερο Αγίου Σίλα» ¨Διόνυσος¨.
7. Κατάρτιση και έγκριση όρων εκποίησης κινητής περιουσίας (περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).
8. Κατακύρωση πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης της αίθουσας τελετών των Δημοτικών Κοιμητηρίων και του υπ’ αριθ. Πρωτ. 9667/16-04-2013 πρακτικού εξέτασης ενστάσεων.
9. Κατακύρωση πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του δημοτικού περιπτέρου στην Πλατεία Ελευθερίας.
10. Κατακύρωση πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του ανθοπωλείου των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
11. Κατακύρωση πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του Νο 4 καταστήματος στον εργατικό οικισμό IV στο Περιγιάλι Καβάλας».
12. Καθορισμός κόστους μίσθωσης αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Καβάλας.
13. Προμήθεια Υλικών Άρδευσης (σωλήνες πολυαιθυλενίου, εξαρτήματα άρδευσης), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε έργα αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας.
14. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων και του τρόπου προμήθειας για το «Υποέργο 2: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Πληροφορικής και Επικοινωνιών» της πράξης ¨Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καβάλας (Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων και προμήθεια εξοπλισμού)¨.
15. Έγκριση πρακτικού διενέργειας Β΄ επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια χειμερινών στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Καβάλας.
16. Έγκριση πρακτικού διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού υπηρεσιακών εντύπων.
17. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 146/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας που αφορά «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή προμήθειας αναλωσίμων ειδών μηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας».
18. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών εργασίας έκδοσης άδειας λειτουργίας ιδιωτικού βενζινάδικου του Δήμου και εκτέλεση εξειδικευμένης εργασίας δημιουργίας τεχνικών εγγράφων και ειδικού φακέλου για την Περιβαλλοντική υπηρεσία, Πυροσβεστική Υπηρεσία και Διεύθυνση Συγκοινωνιών που γίνεται με ειδικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα υπολογιστή και ειδικών εκτυπωτών που δεν διαθέτει ο Δήμος μας» σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία και ψήφιση πίστωσης.
19. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου ¨Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου τους¨».
20. Ψήφιση πίστωσης για την συνέχιση της εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις – κατασκευές στα πλαίσια του προγράμματος ‘Όμορφη γειτονιά’ του Δήμου Καβάλας 2010».
21. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή της μελέτης «Μελέτη Σ.Μ.Α.»
22. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή της δασικής μελέτης «Μελέτη διαχείρισης δημοτικού δάσους Λιμνιάς Δήμου Καβάλας για την διαχειριστική περίοδο 2012 – 2021.
23. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια επέκτασης του συστήματος παρουσίας προσωπικού του Δήμου που είχε εγκατασταθεί και λειτουργεί από το έτος 2011.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments