ΚΑΒΑΛΑ — 04 Απριλίου 2013
 • Views171

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις  10  Απριλίου  2013, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  19.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με τα παρακάτω θέματα:

 A.

1.  Ενημέρωση για την απαλλοτρίωση στο λιμάνι «Φίλιππος Β΄».

2.  Εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα.

Β.

 1. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την παραλαβή χρηματικού ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό της πρώην Ν.Ε.Λ.Ε.
 2. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημοτικού Συμβούλου κας Βαβαλέσκου Θεοδώρας, στη Βέροια.
 3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 25/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας (Αναμόρφωση προϋπολογισμού).
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2013 και ψήφιση πίστωσης.
 5. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2013.
 6. Διάθεση πιστώσεων στο πλαίσιο εκδηλώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006.
 7. Έγκριση εργασίας πέραν της υποχρεωτικής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 8. Αποδοχή αίτησης σπουδάστριας ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο Καβάλας.
 9. Καταρχήν έγκριση διενέργειας δημοτικής προμήθειας πέντε (5) ειδικών ψηφιακών ρολογιών για τον έλεγχο προσέλευσης του προσωπικού.
 10. Καταρχήν έγκριση διενέργειας δημοτικής προμήθειας υλικών άρδευσης.
 11. Διαγραφή οφειλών.
 12. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 513,93 €.
 13. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 133,53 €.
 14. Παραχώρηση δικαιώματος υπομίσθωσης της εξάγωνης ξύλινης κατασκευής (κιόσκι) στην πλατεία Ελευθερίας.
 15. Παραχώρηση δικαιώματος υπομίσθωσης του δημοτικού ακινήτου Αναψυκτηρίου – Ουζερί – Μπαρ, στο Περιγιάλι.
 16. Παραχώρηση δικαιώματος υπομίσθωσης του 5ου δημοτικού ακινήτου της Ακτής Καλαμίτσας.
 17. Παραχώρηση των υπ’ αριθ. 1,2,3 & 4 καταστημάτων του οικισμού ΙΙΙ των εργατικών κατοικιών του Προφήτη Ηλία.
 18. Παραχώρηση προς χρήση σχολικής αίθουσας.
 19. Έκδοση αρχικών και οριστικών αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών.
 20. Έκδοση αρχικής άδειας πλανόδιου εμπορίου.
 21. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο «Πράσινο Ταμείο» για δωρεάν αγορά δύο απορριμματοφόρων οχημάτων ανακύκλωσης από το ειδικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση» μέτρο 3.3 «Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωση».
 22. Καταρχήν έγκριση προμήθειας ειδικής δεξαμενής καυσίμων με διπλό τοίχωμα για το υπάρχον ιδιωτικό βενζινάδικο του Δήμου και ορισμός επιτροπής παραλαβής.
 23. Καταρχήν έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας ιδιωτικού βενζινάδικου του Δήμου και εκτέλεση εξειδικευμένης εργασίας δημιουργίας τεχνικών εγγράφων και ειδικού φακέλου για την Περιβαλλοντική Υπηρεσία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών, που γίνεται με ειδικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα υπολογιστή και ειδικών εκτυπωτών που δεν διαθέτει ο Δήμος Καβάλας.
 24. Καταρχήν έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για το «Υποέργο 2: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Πληροφορικής και Επικοινωνιών» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 389616 «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καβάλας (Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων και προμήθεια εξοπλισμού)».
 25. Παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστου τεμαχίου στο αγρόκτημα Ζυγού.
 26. Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας εκσκαφών κατασκευής υπόγειου ηλεκτρικού δικτύου.
 27. Έγκριση κατάθεσης πρότασης και έγκριση μελετών για το πρόγραμμα Leader.
 28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακαίνιση και στατική ενίσχυση φέροντος οργανισμού υφιστάμενου και ανέγερση νέου κτιρίου στο 3ο Γυμνάσιο Καβάλας».
 29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ν. Καρβάλης (Φάση Β΄)».
 30. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε, 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση όψεων παραδοσιακών κτιρίων στο Δήμο Καβάλας».
Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments