ΠΑΓΓΑΙΟ — 08 Απριλίου 2013
  • Views158

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Θερμαϊκού από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου 2013 το συνέδριο ολοκλήρωσης του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «LA-GrBg-EnergyNet – Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο διασυνοριακών Ελληνικών και Βουλγαρικών ΟΤΑ».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013». Συμμετέχουν, από ελληνικής πλευράς, οι δήμοι Θερμαϊκού (επικεφαλής), Παγγαίου, Κομοτηνής και Σουφλίου και, από βουλγαρικής, οι δήμοι Μινεράλνι Μπάνι, Μόμτσιλγραντ και Σατόβτσα.

Κύριος στόχος του έργου LA-GrBg-EnergyNet είναι η εισαγωγή και θεσμοποίηση του αειφορικού ενεργειακού σχεδιασμού στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Για το σκοπό αυτό, στα δύο χρόνια που διήρκεσε η υλοποίησή του, πραγματοποιήθηκαν δράσεις κατάρτισης αλλά και εξειδίκευσης του προσωπικού των δήμων καθώς και ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων –με επικέντρωση στη σπουδάζουσα νεολαία- όσον αφορά στις αρχές και τις τεχνολογίες της αειφορικής ενέργειας. Επίσης, δημιουργήθηκαν Ενεργειακά γραφεία, τα οποία στελεχώθηκαν από τεχνικούς των δήμων, και πραγματοποιήθηκαν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε δημοτικά κτήρια· αρκετά από αυτά προτάθηκαν σε άλλα προγράμματα για χρηματοδότηση επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισής τους.

Κορυφαία δράση υπήρξε η εκπόνηση από κάθε εταίρο στρατηγικού ενεργειακού σχεδιασμού και σχεδίου δράσης (ΤΕΣΔ) για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020. Με βάση αυτό οι επτά δήμοι θα συμμετάσχουν στο πανευρωπαϊκό δίκτυο ΟΤΑ «Σύμφωνο των δημάρχων» προκειμένου να επωφεληθούν από τις δυνατότητες που αυτό παρέχει όσον αφορά στη μεταφορά τεχνογνωσίας και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι εταίροι συμφώνησαν να συνεχίσουν να λειτουργούν ως «Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο διασυνοριακών Ελληνικών και Βουλγαρικών ΟΤΑ» και μετά τη λήξη της χρηματοδότησης, προάγοντας τα θέματα της αειφορικής ενέργειας και ικανοποιώντας τους στόχους «20-20-20 για το 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δύο χωρών. Με βάση τις προβλέψεις των εκπονηθέντων «Τοπικών Ενεργειακών Σχεδίων Δράσης» και με χρηματοδοτήσεις κυρίως από προγράμματα της ερχόμενης περιόδου 2014-2020, οι επτά εταίροι θα επιδιώξουν παράλληλα το δραστικό περιορισμό των λειτουργικών τους εξόδων για ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα, καθώς και τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων από παραγωγή και διαχείριση ενέργειας.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments