ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΟΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 20 Μαρτίου 2013
  • Views155

Υπό το βάρος των εξελίξεων στην Κύπρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Κράτη μέλη κατέληξαν σε συμφωνία για την τραπεζική εποπτεία της Ένωσης.
Η συμφωνία προβλέπει ότι η ΕΚΤ θα επιβλέπει όλες τις τράπεζες των οποίων το ενεργητικό ξεπερνά τα 30 δισ. ευρώ ή το 20% του παραγόμενου εθνικού προϊόντος της χώρας στην οποία εδρεύουν.

“Ο συμβιβασμός στον οποίο καταλήξαμε σήμερα αποτελεί καινοτομία για μία ενιαία τραπεζική εποπτεία. Είναι σημαντικό ότι το χαμηλό επίπεδο ελέγχου των τραπεζών τελείωσε πια και αυτό σημαίνει ότι δε θα επικρατεί πλέον η προστασία ιδίων συμφερόντων αλλά οι μεγάλες τράπεζες θα ελέγχονται με έναν ισότιμο και ευρωπαϊκό τρόπο” ανέφερε ο Γερμανός ευρωβουλευτής των πρασίνων Σβεν Γκίγκολντ.

Το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού για την επίλυση μεγάλων τραπεζικών προβλημάτων όμως η απροθυμία κάποιων χωρών όπως τη Γερμανία να χρηματοδοτήσουν ένα τέτοιο εγχείρημα αποτελεί τροχοπέδη.

Print Friendly

Share

About Author

websys

(0) Readers Comments