ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 15 Απριλίου 2013
  • Views128

Τέσσερα διαφορετικά δικαστήρια σε Χίο,Ρέθυμνο ,Ξάνθη και Μεσολόγγι έκριναν επτά διαφορετικές περιπτώσεις και έκριναν ότι το επίμαχο μέτρο είναι αντισυνταγματικό και αντίθετο στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.

Η διαθεσιμότητα προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια η οποία προστατεύεται από το Σύνταγμα και αυτό γιατί ανεξάρτητα της αποτελεσματικότητας και της προσφορότητας του μέτρου, οι θιγόμενοι εργαζόμενοι θυσιάζονται χάριν των οικονομικών στόχων της Κυβέρνησης και της περιστολής των κρατικών δαπανών, ενώ προσβάλλεται βάναυσα και η προσωπικότητά τους, καθώς τους στερείται το δικαίωμα να εργαστούν , επισημαίνεται μεταξύ άλλων στο σκεπτικό των δικαστικών αποφάσεων . Επιπλέον, κατά τους δικαστές, η επιλογή των εργαζομένων που τίθενται σε τέτοια κατάσταση δεν γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων (υπηρεσιακών και κοινωνικών, προσόντων, βάσει των ικανοτήτων, της απόδοσης, της αρχαιότητας, της ηλικίας, της οικογενειακής και της οικονομικής κατάστασης των εργαζομένων), γεγονός που επίσης συνιστά παραβίαση του συντάγματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δικαστήρια μεταξύ άλλων έκριναν ότι : Η διαθεσιμότητα μεταβάλλει «επί τα χείρω τους όρους εργασίας, αφενός μειώνοντας το μισθό των αιτούντων κατά 25%, αφετέρου καθιστώντας αβέβαιο το μέλλον της εργασιακής σχέσης». Ο «νομοθέτης λειτουργώντας ισοπεδωτικά αντιμετωπίζει κατά τον ίδιο τρόπο τους ικανούς και ευσυνείδητους υπαλλήλους με τους αργόμισθους και τους ανεπαρκείς»

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments