ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ — 08 Σεπτεμβρίου 2012
 • Views244

Στην 17η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ, που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Τετάρτη (12/09) στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα τεθεί προς συζήτηση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου της σιδηροδρομικής σύνδεσης του σιδηροδρομικού δικτύου με τον εμπορικό λιμένα Καβάλας, την οποία θέλει να πραγματοποιήσει ο ΟΣΕ.  Εισηγητής του θέματος αυτού θα είναι ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αρχέλαος Γρανάς. Ήδη, πάντως, έχει δημοσιευτεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://www.inews.gr/186/gnomodotisi-epi-tis-be-gia-to-ergo-sidirodromiki-syndesi-me-ton-eboriko-limena-kavalas-apo-tin-etaireia-ose.htm) η γνωμοδότηση του φορέα διαχείρισης του Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας, με την οποία ζητούνται να συμπληρωθούν επιπρόσθετα στοιχεία στην μελέτη (όπως οι επιπτώσεις των κατασκευών της γέφυρας του ποταμού Νέστου μέσα στο νερό, στην ροή του νερού, στα φερτά και στην ιχθυοπανίδα,  ο τρόπος και τα στάδια κατασκευής της γέφυρας του ποταμού Νέστου και οι εγκαταστάσεις ηλεκτροκίνησης, όπως υποσταθμοί, πυλώνες και σύρματα ηλεκτροδότησης του συρμού θα κατασκευαστούν μαζί με την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής ή όχι).

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι τα εξής:

 1. Έγκριση α) της Οριστικής μελέτης αποχέτευσης-αποστράγγισης, β) του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και γ) της μελέτης κτηματολογίου της μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης κατά τμήματα της Ε.Ο. Νο 53 από ύψωμα Άρη έως Μικρό Δέρειο Ν.Έβρου».

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Κων/νος Δερνεκτσής.

 1. Έγκριση α) της Αξιολόγησης αποτελεσμάτων Γεωτεχνικών Ερευνών και των Γεωτεχνικών μελετών Θεμελίωσης Τεχνικών, β) της οριστικής μελέτης οδοποιϊας μα παράπλευρο δίκτυο και κόμβο μήκους 1,5 Km από το ΚΤΕΟ μέχρι το 5ο χλμ της Ε.Ο. Νο 2 Κομοτηνής-Λάγους-Ξάνθης, γ) της Οριστικής μελέτης Σήμανσης-Ασφάλισης, δ) των ΣΑΥ και ΦΑΥ, και ε)της μελέτης κτηματολογίου από χ.θ. 12+625 έως χ.θ.25+011,54 και από το ΚΤΕΟ μέχρι το 5ο χλμ της Ε.Ο.Νο 2 Κομοτηνής- Λάγους-Ξάνθης του υποέργου «Μελέτη Ανακατασκευής Επαρχιακής οδού Νο 2 από 5ο χλμ έως όρια Ν.Ροδόπης-Ξάνθης» της μελέτης «Μελέτη Ανακατασκευής της Ε.Ο. Νο 2 από το 5ο χλμ έως όρια Ν.Ροδόπης-Ξάνθης».

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Κων/νος Δερνεκτσής.

 1. Έγκριση της  μελέτης Κτηματολογίου και μελέτης Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. της μελέτης: «Μελέτη γεφυρών και βελτιώσεων επαρχιακής οδού Νο 9  (Πανεπιστημιούπολη-Γρατινή-Αρριανά)».

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Κων/νος Δερνεκτσής.

 1. Έγκριση για την υποβολή πρότασης για την ένταξη του έργου «Κατασκευή βελτιώσεων κατά τμήματα της Ε.Ο. Νο 53 από ύψωμα Άρη έως Μικρό Δέρειο Ν.Έβρου» στο ΕΣΠΑ  2007-2013.

Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου, κα. Γωγώ Νικολάου.

 1. Έγκριση για την υποβολή πρότασης για την ένταξη του έργου «Ανακατασκευή Επαρχιακής οδού από όρια Ν.Ξάνθης-Ροδόπης μέσω Ιάσμου έως το 5ο χλμ της συμβολής με  Ε.Ο. Νο 2 Κομοτηνής-Λάγους» στο ΕΣΠΑ  2007-2013.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Παύλος Δαμιανίδης.

 1. Έγκριση για την υποβολή πρότασης για την ένταξη του έργου «Κατασκευή γεφυρών και βελτιώσεων επαρχιακής οδού Νο 9  (Πανεπιστημιούπολη-Γρατινή-Αρριανά)» στο ΕΣΠΑ  2007-2013.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Παύλος Δαμιανίδης.

 1. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών, της Π.Ε. Έβρου.

Εισηγητής: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κουκουβέλα Ζουμπουλιά.

 1. Θέματα λαϊκών αγορών (προσθήκη ειδών  σε  επαγγελματικές άδειες πωλητών Λαϊκών Αγορών και αλλαγή κατηγορίας πωλούμενων ειδών),  της Π.Ε. Έβρου.

Εισηγητής:  Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κουκουβέλα Ζουμπουλιά.

 1. Γνωμάτευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Έρευνα Λατομικού Χώρου Σχιστολίθων εμβαδού 35.676,46τ.μ., της Ματούζης Γ-Ηλιάδης Γ., στη θέση «Φεγγάρι» της τοπικής κοινότητας Μαριών του Δ. Θάσου, Π.Ε. Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Πατήρας.

 1. Γνωμάτευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Έρευνα Λατομικού Χώρου Σχιστολίθων εμβαδού 25.282,02τ.μ., της Ματούζης Γ-Ηλιάδης Γ., στη θέση «Φεγγάρι» της τοπικής κοινότητας Μαριών του Δ. Θάσου Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Πατήρας.

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε τάφρο» στην περιοχή Νέας Κώμης του Δήμου Νέστου Ν. Καβάλας της εταιρίας  «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ ΑΕ» καθώς και για την αξιοποίηση υφιστάμενης γεώτρησης (ως συνοδό έργο) στο αγροτεμάχιο 38 για την κάλυψη των αναγκών της ιχθυοτροφικής μονάδος.

Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος.

 1. Γνωμάτευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο εγκατεστημένης ισχύος 0,99 MW» της εταιρίας «FOSTA  Α.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγρόκτημα Φιλίππων  του Δήμου Καβάλας Π.Ε. Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστοδουλίδης Γεώργιος.

 1. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΑΜΘ.

Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου, κα. Γωγώ Νικολάου.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments