ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 31 Ιουλίου 2013
  • Views169

Ο κατάλογος αυτός διαβιβάστηκε σε 211 παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) και στα πιστωτικά ιδρύματα, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, ώστε να προχωρήσουν στις δικές τους ενέργειες, όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις.

Η ανεξάρτητη διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», που είναι ο αρμόδιος δημόσιος φορέας για τον έλεγχο και την εποπτεία των παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια, ολοκλήρωσε τη σύνταξη του καταλόγου (black list) ιστοτόπων, από τους οποίους παρέχονται μη νόμιμα, δηλαδή χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων.

Ο κατάλογος αυτός διαβιβάστηκε σε 211 παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) και στα πιστωτικά ιδρύματα, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, ώστε να προχωρήσουν στις δικές τους ενέργειες, όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις.

Επίσης, ο κατάλογος διαβιβάστηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές και διωκτικές Αρχές (Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Οικονομικής Αστυνομίας) σε σχέση με τις δικές τους αρμοδιότητες, δεδομένου ότι η παροχή διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών χωρίς άδεια αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα του άρθρου 52 του ν.4002/2011 (Α 180).

Ο κατάλογος (black list), περιλαμβάνει 401 ιστότοπους, τους οποίους τα κλιμάκια ελέγχου της Ε.Ε.Ε.Π. κατέλαβαν να προσφέρουν, χωρίς άδεια, στο κοινό στην Ελλάδα, τυχερά παιχνίδια προς διεξαγωγή και στοιχήματα προς συμμετοχή, μέσω ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν δύο διαφορετικές ημέρες σε διαφορετικές ώρες. Ο κάθε ιστότοπος ελέγχθηκε από δύο διαφορετικά

Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments