ΠΟΛΙΤΙΚΑ — 18 Ιουνίου 2013
  • Views241

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για το “Ερρίκος Ντυνάν”, που συζητείται απόψε στην Ολομέλεια, έχει καταθέσει το ΚΚΕ την τροπολογία για την κατάργηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά στο κλείσιμο της ΕΡΤ.

Το ΚΚΕ έχει καταθέσει πανομοιότυπες τροπολογίες και σε άλλα νομοσχέδια που προγραμματίζεται να εισαχθούν προς συζήτηση στην Ολομέλεια. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η θέση σε ψηφοφορία βουλευτικών τροπολογιών τελεί υπό την αίρεση των διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος.

Και αυτό διότι:

• Όπως ορίζει το άρθρο 101 του Κανονισμού, «τροπολογίες που υποβλήθηκαν κατά παράβαση των άρθρων 73 παρ.3 και 75 παρ.2 του Συντάγματος δεν εισάγονται για συζήτηση ή ψήφιση». Επίσης, «τροπολογίες που συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού εισάγονται για συζήτηση μόνο μετά την υποβολή έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους»

• Επίσης σύμφωνα με το Σύνταγμα και το άρθρο 73 παράγραφος 3 «καμία πρόταση νόμου ή τροπολογία ή προσθήκη δεν εισάγεται για συζήτηση αν προέρχεται από τη Βουλή εφόσον συνεπάγεται σε βάρος του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δαπάνες ή ελάττωση εσόδων ή της περιουσίας τους, για να δοθεί μισθός ή σύνταξη ή γενικά όφελος σε κάποιο πρόσωπο». Εξάλλου, με το άρθρο 75 παράγραφος 2 του Συντάγματος τροπολογίες που συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού, εφόσον υποβάλλονται από βουλευτές, πρέπει να διαβιβάζονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το οποίο υποχρεούται να υποβάλει στη Βουλή την έκθεση του μέσα σε τρεις ημέρες.

Τούτων δοθέντων, κατά πάγια κοινοβουλευτική πρακτική, μια βουλευτική τροπολογία τίθεται σε ψηφοφορία εφόσον προηγουμένως η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι την κάνει αποδεκτή.

Το ΚΚΕ εμφανίζεται αποφασισμένο να ζητήσει ακόμη και τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας προκειμένου να τεθεί σε συζήτηση η τροπολογία. Ουσιαστικά πρόκειται για το άρθρο 101 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής που ορίζει ότι αν υπάρχει αμφισβήτηση για το αν εισάγεται ή όχι μια τροπολογία σε συζήτηση, τότε ο πρόεδρος ερωτά τη Βουλή που αποφαίνεται αποκλειστικά με ανάταση ή έγερση και χωρίς συζήτηση.

Το άρθρο 101 του Κανονισμού ορίζει επίσης ότι «αμφισβητήσεις κατά το άρθρο 74 παρ. 5 εδάφιο γ΄του Συντάγματος, αναφορικά με το αν τροπολογία σχετίζεται με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου υποβάλλονται από τον αρμόδιο Υπουργό ή γραπτώς από το 1/10 του συνολικού αριθμού των βουλευτών».

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments