ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 19 Φεβρουαρίου 2013
  • Views161
Στο 84,35% ανήλθε η συμμετοχή των μετόχων της Eurobank στην προαιρετική δημόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας.

Όπως ανακοίνωσε πριν λίγο προς το Χρηματιστήριο Αθηνών η διοίκηση της Εθνικής, κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής, 64.369 μέτοχοι της Eurobank αποδέχθηκαν νόμιμα και έγκυρα τη δημόσια πρόταση προσφέροντας συνολικά 466.397.790 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 84,35% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας που αντιστοιχούν σε μετοχές.

Μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερθεισών μετοχών σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο πληροφοριακό δελτίο, η Εθνική Τράπεζα θα κατέχει συνολικά 466.558.809 μετοχές οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 84,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας που αντιστοιχούν σε μετοχές. σε αυτό το ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται εκείνες οι πρόσθετες μετοχές που τυχόν αγοράσει ο προτείνων μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ανωτέρω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης.

Στις 20 Φεβρουαρίου 2013 θα συναφθεί σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των προσφερθεισών μετοχών και στις 26 Φεβρουαρίου 2013 οι προσφερθείσες μετοχές θα μεταφερθούν από τον ειδικό λογαριασμό των αποδεχθέντων μετόχων στο λογαριασμό αξιών της Εθνικής, ενώ οι νέες μετοχές της Εθνικής Τράπεζας θα πιστωθούν στο λογαριασμό αξιών της μερίδας επενδυτή των αποδεχθέντων μετόχων. Η Εθνική θα γνωστοποιήσει την ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, που σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο προβλέπεται να είναι η 27η Φεβρουαρίου 2013.

Αναφερόμενος στην ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς τόνισε προς τους εργαζόμενους του Ομίλου τα εξής:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της προαιρετικής δημόσιας πρότασης και την απόκτηση ποσοστού 84,35% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε., θα ήθελα κι επισήμως, να καλωσορίσουμε στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας τους εργαζόμενους μιας ιδιαίτερα δυναμικής και εξωστρεφούς τράπεζας.

Εθνική Τράπεζα και Eurobank ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν από κοινού τον μεγαλύτερο τραπεζικό Όμιλο της χώρας, ικανό να ανταποκριθεί επιτυχώς στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Με την απόφασή μας να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής κίνησης, η Τράπεζα θέτει τις βάσεις, προκειμένου να πετύχει την επαρκή και ταχύτατη ανακεφαλαιοποίησή της, την ενίσχυση της ρευστότητας, τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους και τη συγκράτηση των επισφαλειών.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες, έτσι ώστε να συμβάλουμε στην αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης προς το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και να προσφέρουμε, μέσω ενός διευρυμένου τραπεζικού Ομίλου, αυξημένες δυνατότητες χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.

Ο νέος Όμιλος θα διαθέτει ένα ευρύτατο δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών στην Ελλάδα και στις βασικές περιφερειακές αγορές της ΝΑ Ευρώπης αντίστοιχα, μέσω του οποίου θα προσφέρονται καθημερινά αναβαθμισμένες υπηρεσίες, σε πάνω από 18 εκατομμύρια πελάτες. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο νέος Όμιλος αποκτά ηγετική παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη, όπου θα αποτελέσει και έναν από τους κύριους μοχλούς επανεκκίνησης της οικονομίας της περιοχής.

Τα σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν από τη συγχώνευση και τη λειτουργική ενοποίηση των δύο οργανισμών, το αμέσως προσεχές διάστημα, μέσω της επίτευξης συνεργειών, της αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακας, καθώς και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τους θα αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης ενός υγιούς και βιώσιμου επιχειρηματικού Ομίλου, ικανού να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Είμαι πεπεισμένος κι αισιόδοξος ταυτόχρονα, ότι με κοινό όραμα και προοπτική, σε πνεύμα ενότητας, τα στελέχη και των δυο Τραπεζών θα φέρουν εις πέρας μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ιστορία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Όπως έχω ήδη επικοινωνήσει, η στελέχωση του νέου οργανισμού θα γίνει από εργαζόμενους και των δύο Τραπεζών, με αξιοκρατικά κριτήρια και απόλυτα διαφανή διαδικασία, ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο η εμπειρία και οι ικανότητες όλων.

Όλοι εσείς, οι εργαζόμενοι στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, είμαι βέβαιος, θα στηρίξετε αυτό το τόσο σύνθετο και πολύπλοκο εγχείρημα, προκειμένου από κοινού να δημιουργήσουμε μια από τις μεγαλύτερες και πιο δυναμικές Τράπεζες στον Ευρωπαϊκό χώρο, ικανή να πρωτοστατήσει στη διαδικασία ανάκαμψης της χώρας».

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments