ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 20 Φεβρουαρίου 2013
  • Views125

Στον αέρα και με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η εφεδρεία των υπαλλήλων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ως αντισυνταγματικό το μέτρο της εφεδρείας, κατ’ εφαρμογή του Μνημονίου Ι, μια απόφαση ωστόσο που πλέον φαίνεται ότι έχει χάσει το ειδικό βάρος της, κρατώντας μόνο τη συμβολική της αξία αφού στην πράξη η εφεδρεία έχει πλέον αντικατασταθεί…. από τη διαθεσιμότητα.

Αποκτά ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον το σκεπτικό με το οποίο οι σύμβουλοι Επικρατείας αμφισβητούν ευθέως τη νομιμότητα του μέτρου αυτού, θεωρώντας πως επρόκειτο για μια ούτε λίγο ούτε πολύ πρόχειρη απόφαση, χωρίς να εξεταστούν θέματα που συνδέονται με τη δομή των δημοσίων υπηρεσιών ή με τα κενά που δημιουργούνται. Στην κεκλεισμένων των θυρών διάσκεψή τους οι σύμβουλοι Επικρατείας, έκριναν ότι η πρώτη εφεδρεία στο Δημόσιο τομέα που προβλέφθηκε το 2011 με το Μνημόνιο Ι (Ν. 4024/2011), την υπουργική απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/56/ ΟΙΚ.1872/8.11.2011 και σχετική εγκύκλιο προσκρούει ευθέως στο άρθρο 103 του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστικό για την κρίση του ΣτΕ ήταν το γεγονός πως πριν την εφαρμογή του μέτρου της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας (εφεδρείας) για τους υπαλλήλους του αμιγούς δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που απασχολούνται αποκλειστικά με σχέση Δημοσίου δικαίου, δεν είχε προηγηθεί από την κυβέρνηση η κατάλληλη οργάνωση του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, ούτε εξετάστηκε εάν πλήττεται ή όχι η οργανωτική δομή των δημοσίων υπηρεσιών ούτε ερευνήθηκε αν δημιουργούνται προβλήματα στην οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών από την εφαρμογή του μέτρου αλλά και τα ενδεχόμενα κενά που θα προκύψουν.

Σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ και τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις που προσέφυγαν στο ΣτΕ η προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα (εφεδρεία) ουσιαστικά συνιστά παύση από τα καθήκοντά τους και παραβιάζει διατάξεις του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας .
Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ αναμένεται να δημοσιευτεί εντός δύο μηνών.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments