ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 25 Ιουλίου 2013
  • Views151

Η διάσπαση της ΔΕΗ σε δύο κομμάτια -μέχρι το 2015- και η δημιουργία ξεχωριστής οντότητας για τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η διάσπαση της ΔΕΗ σε δύο κομμάτια -μέχρι το 2015- και η δημιουργία ξεχωριστής οντότητας για τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αποφασίστηκε εχθές με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.

Στόχος είναι το Δημόσιο να συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό που θα εξασφαλίζει καταστατική μειοψηφία υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας θα τύχουν ξεχωριστής διαχείρισης από εκείνες της ΔΕΗ, οι τρέχοντες στόχοι εσόδων από τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης που αναλογούν στη γενική κυβέρνηση δεν θα αποκλίνουν και η διαδικασία απόκτησης των μετοχών δεν θα έχει φορολογικές ή οικονομικές επιπτώσεις για την κυβέρνηση.

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments