ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ — 02 Ιουλίου 2013
  • Views186

Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, διοργανώνει στους χώρους του σεμινάρια επιμόρφωσης πτυχιούχων ΑΕΙ στους επιστημονικούς τομείς των πέντε τμημάτων του. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω σεμινάρια: Σεμινάριο Τμήματος Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, με τίτλο: «Εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία».

– Σεμινάριο Τμήματος Βυζαντινής Ιστορίας, με τίτλο: «Η βυζαντινή Μικρά Ασία».

– Σεμινάριο Τμήματος Βυζαντινής Θεολογίας, με τίτλο: «Η βυζαντινή θεολογία στην Κωνσταντινούπολη και τη Θεσσαλονίκη».

– Σεμινάριο Τμήματος Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, με τίτλο: «Ο κόσμος κατά την Ύστερη Αρχαιότητα. Όψεις της κοινωνίας και της τέχνης της».

– Σεμινάριο Τμήματος Βυζαντινού Δικαίου, με τίτλο: «Θεσμοί και Δίκαιο στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή».

Θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που ενδιαφέρονται για τους προαναφερθέντες κλάδους.

Ο κύκλος των μαθημάτων επιμόρφωσης εκτείνεται στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 και θα ενταχθεί, για πρώτη φορά, στα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν αναλόγως των προσόντων τους, έως τη συμπλήρωση του μέγιστου προβλεπόμενου αριθμού συμμετεχόντων σε κάθε τμήμα. Μετά το πέρας των μαθημάτων, θα χορηγηθεί σχετική πιστοποίηση από τη Δομή Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments